dr hab. Dorota Babilas

dr hab. Dorota Babilas

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr hab. prof. UW Bartłomiej Błaszkiewicz

dr hab. prof. UW Bartłomiej Błaszkiewicz

Zakład Literatury Brytyjskiej profesor nadzwyczajny

dr hab. Maria Błaszkiewicz

dr hab. Maria Błaszkiewicz

Zakład Literatury Brytyjskiej adiunkt

prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska

prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska

Zakład Literatury Brytyjskiej profesor zwyczajny

dr hab. prof. UW Anna Cetera-Włodarczyk

dr hab. prof. UW Anna Cetera-Włodarczyk

Zakład Literatury Brytyjskiej profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Bożenna Chylińska

prof. dr hab. Bożenna Chylińska

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich profesor zwyczajny

dr hab. Bartłomiej Czaplicki

dr hab. Bartłomiej Czaplicki

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

prof. dr hab. Maria Dakowska

prof. dr hab. Maria Dakowska

Zakład Językoznawstwa Stosowanego profesor zwyczajny

dr hab. Aneta Dybska

dr hab. Aneta Dybska

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka

dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka

Zakład Literatury Amerykańskiej adiunkt

mgr Elżbieta Foltyńska

mgr Elżbieta Foltyńska Zastępca Dyrektora ds. Studenckich Instytutu Anglistyki

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich wykładowca

dr hab. prof. UW Elżbieta Górska

dr hab. prof. UW Elżbieta Górska

Zakład Języka Angielskiego profesor nadzwyczajny

dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski

dr hab. prof. UW Romuald Gozdawa-Gołębiowski

Zakład Języka Angielskiego profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

Zakład Literatury Brytyjskiej profesor zwyczajny

dr prof. UW Emma Harris

dr prof. UW Emma Harris

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich profesor nadzwyczajny

dr Katarzyna Hryniuk

dr Katarzyna Hryniuk

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Tatiana Kamińska

dr Tatiana Kamińska

Zakład Językoznawstwa Stosowanego starszy wykładowca

dr Wojciech Kasprzak

dr Wojciech Kasprzak Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Nauczania Bloku Przedmiotów „Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”, Koordynator ds. Lektoratów

Zakład Językoznawstwa Stosowanego starszy wykładowca

dr hab. Barry Keane

dr hab. Barry Keane

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Marta Kisielewska-Krysiuk

dr Marta Kisielewska-Krysiuk

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr Magdalena Kizeweter

dr Magdalena Kizeweter opiekun I roku

Zakład Językoznawstwa Stosowanego starszy wykładowca

dr Agata Klimczak-Pawlak

dr Agata Klimczak-Pawlak

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Agata Kochańska

dr Agata Kochańska

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr Katarzyna Kociołek

dr Katarzyna Kociołek

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr hab. Paweł Kornacki

dr hab. Paweł Kornacki

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki

Zakład Językoznawstwa Stosowanego profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Barbara Kowalik

prof. dr hab. Barbara Kowalik

Zakład Literatury Brytyjskiej profesor zwyczajny

dr Lucyna Krawczyk-Żywko

dr Lucyna Krawczyk-Żywko

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr Dominika Lewandowska-Rodak

dr Dominika Lewandowska-Rodak

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Bartosz Lutostański

dr Bartosz Lutostański

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr hab. Klaudia Łączyńska

dr hab. Klaudia Łączyńska Koordynator ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników 

Zakład Literatury Brytyjskiej adiunkt

dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska

dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska

Zakład Literatury Amerykańskiej adiunkt

dr hab. prof. UW Ewa Łuczak

dr hab. prof. UW Ewa Łuczak

Zakład Literatury Amerykańskiej profesor nadzwyczajny

dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys

dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys p.o. Kierownika Zakładu Literatury Brytyjskiej

Zakład Literatury Brytyjskiej adiunkt

dr hab. Beata Łukaszewicz

dr hab. Beata Łukaszewicz

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr Mirosław Miernik

dr Mirosław Miernik

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr hab. Zbigniew Możejko

dr hab. Zbigniew Możejko Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Kształcenia Nauczycieli

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Marcin Opacki

dr Marcin Opacki

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr hab. Monika Opalińska

dr hab. Monika Opalińska

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr hab. prof. UW Dominika Oramus

dr hab. prof. UW Dominika Oramus Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Zakład Literatury Brytyjskiej profesor nadzwyczajny

dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr hab. Marek Paryż

dr hab. Marek Paryż Kierownik Zakładu Literatury Amerykańskiej

Zakład Literatury Amerykańskiej profesor nadzwyczajny

dr hab. Tadeusz Pióro

dr hab. Tadeusz Pióro

Zakład Literatury Amerykańskiej adiunkt

dr hab. Agnieszka Piskorska

dr hab. Agnieszka Piskorska Dyrektor Instytutu Anglistyki

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Anna Pochmara-Ryżko

dr Anna Pochmara-Ryżko

Zakład Literatury Amerykańskiej adiunkt

dr hab. Magdalena Pypeć

dr hab. Magdalena Pypeć

Zakład Literatury Brytyjskiej adiunkt

dr Anna Rędzioch-Korkuz

dr Anna Rędzioch-Korkuz

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Maciej Rosiński

dr Maciej Rosiński Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Koordynacji Działań Informatycznych

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

prof. dr hab. Jerzy Rubach

prof. dr hab. Jerzy Rubach Kierownik Zakładu Języka Angielskiego

Zakład Języka Angielskiego profesor zwyczajny

dr hab. Paweł Rutkowski

dr hab. Paweł Rutkowski Kierownik Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr Paweł Rydzewski

dr Paweł Rydzewski

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż

dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż

Zakład Literatury Brytyjskiej adiunkt

dr hab. Izabela Szymańska

dr hab. Izabela Szymańska

Zakład Językoznawstwa Stosowanego adiunkt

dr Przemysław Uściński

dr Przemysław Uściński

Zakład Literatury Brytyjskiej adiunkt

dr Magdalena Walenta

dr Magdalena Walenta

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr hab. Ewa Wałaszewska

dr hab. Ewa Wałaszewska

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr hab. Justyna Wierzchowska

dr hab. Justyna Wierzchowska

Zakład Kultury Krajów Anglosaskich adiunkt

dr hab. Justyna Włodarczyk

dr hab. Justyna Włodarczyk Koordynator ds. Programu Erasmus dla Studentów

Zakład Literatury Amerykańskiej adiunkt

dr hab. Anna Wojtyś

dr hab. Anna Wojtyś

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr Dariusz Zembrzuski

dr Dariusz Zembrzuski zastępca kierownika SFK

Zakład Języka Angielskiego adiunkt

dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska

dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska

Zakład Literatury Amerykańskiej adiunkt