prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor uczelni

Pokój numer: 3411

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: a.otwinowska@uw.edu.pl

Profil academia.edu

Profil researchgate

  Dyżur: Semestr zimowy 2023/2024 - urlop naukowy
Semestr letni 2023/2024 - poniedziałek, 10.00-11.20
prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1995

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

habilitacja, Uniwersytet Warszawski, 2016

profesor UW, 2021


Zainteresowania

 • przyswajanie języka drugiego/obcego
 • wielojęzyczność i dwujęzyczność
 • różnice indywidualne w przyswajaniu języków
 • transfer i świadomość językowa w przyswajaniu języków
 • nauczanie słownictwa, strategie, słownictwo ekwiwalentne (kognaty)
 • metodyka nauczania języka angielskiego, nauczanie dzieci i dorosłych
 • programy nauczania, CEFR
 • zintegrowane nauczanie języka i treści niejęzykowych (CLIL)
 • Organizatorka Multilingualism Research Hub UW (https://multirhub.idub.uw.edu.pl/)
 • Członek zarządu International Association of Multilingualism (http://www.iamultilingualism.org) w latach 2018-2022.
 • Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w latach 2012-2022
 • Ekspert i recenzent NCN, NAWA, Fulbright Commission, ERC.
 • Członek redakcji Psychology of Language and Communication (De Gruyter) w latach 2017-2020
 • Członek redakcji International Journal of Multilingualism (Taylor & Francis) od 2021 roku.
 • Recenzent książek i rozdziałów dla wydawnictw Routledge i Springer
 • Recenzent artykułów dla czasopism międzynarodowych: Language Learning, Linguistic Approaches to Bilingualism; Language Awareness; Bilingualism: Language and Cognition; International Journal of Bilingual Education and Bilingualism; Lingua; Language Teaching Research; Journal of Multilingual and Multicultural Development; The Canadian Modern Language Review; International Journal of Multilingualism; Journal of Immersion and Content-Based Language Education; Behavioral Sciences; RAEL: Revista Electrónica de Lingüística Aplicada; Studies in Second Language Learning and Teaching; Glottodidactica; Poznań Studies in Contemporary Linguistics; Psychology of Language and Communication; Frontiers in Psychology; Journal of Speech, Language, and Hearing Research;System.
 • W latach 2016-2021 opiekun koła naukowego The Flying School of Linguistics Applied w Instytucie Anglistyki UW


Promotor

Promotor doktoratu:

 • Mgr Viktoria Verde, tytuł rozprawy: Exploring the Relationship between Creativity in L2 Use and Foreign Language Aptitude as Individual Learner Differences. Obrona na Wydziale Neofilologii UW w maju 2024.
 • Mgr Breno Barreto Silva, tytuł rozprawy: Learning Academic Words through Writing: Can Cognitive Overload Affect Task Involvement? Obrona z wyróżnieniem na Wydziale Neofilologii UW w czerwcu 2021.

Promotor pomocniczy:

 • Mgr Karolina Mieszkowska, tytuł rozprawy: Internal State Lexicon of Bilingual and Monolingual Pre- and Early School Children; Promotor: Prof. dr hab. Ewa Haman. Obrona na Wydziale Psychologii UW w październiku 2018.
 • Mgr Marcin Opacki, tytuł rozprawy: Reconsidering Early Bilingualism: A Corpus-Based Study of Polish Migrant Children in the United Kingdom; Promotor: Prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski. Obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Neofilologii UW w maju 2016. 


Wybrane publikacje

Artykuły i książki
 • Otwinowska, A. (2023) Cross-linguistic influence and language co-activation in acquiring L3 words: What empirical evidence do we have so far? Second Language Research. 1-19 Online first. DOI: https://doi.org/10.1177/02676583231176371
 • Plichta, P., Muszyńska, K. & Otwinowska, A. (2023) Are Polish CLIL learners more willing to communicate in English than non-CLIL learners? Psychology of Language and Communication 27(1): 405 – 435. DOI: https://doi.org/10.58734/plc-2023-0019
 • Foryś‐Nogala, M., Broniś, O., Opacki, M. & Otwinowska, A (2023) Cross-linguistic influences, language proficiency and metalinguistic knowledge in L3 Italian subject placement International Journal of Multilingualism 20 (2), 308-328. DOI: 10.1080/14790718.2020.1811710
 • Muszyńska, K., Kołak, J., Haman, E., Białecka-Pikul, M., & Otwinowska, A. (2023). Metacognitive verbs do not show a cross-language gap: An investigation of metacognitive and concrete verbs in bilingual children. International Journal of Bilingualism, DOI: 13670069221149941
 • Otwinowska, A., Opacki, M., Mieszkowska, K., Białecka-Pikul, M., Wodniecka, Z., & Haman, E. (2022). Polish–English bilingual children overuse referential markers: MLU inflation in Polish-language narratives. First Language 42(2) 191-215. DOI: 10.1177/0142723720933769.
 • Otwinowska, A., Marecka, M., Casado, A., Durlik, J., Szewczyk, J., Opacki, M. and Wodniecka, Z. (2021) Does L2 Proficiency Impact L2-L1 Transfer While Reading L1 Collocations? Evidence From Behavioral and ERP Data. Frontiers in Psychology 12, 673761. doi: 10.3389/fpsyg.2021.673761
 • Marecka, M., Otwinowska, A. & Jelec, A. (2021). Standardized and tailor-made tests probe different factors influencing the acquisition of second language vocabulary by children. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 59(3), 335-368. https://doi.org/10.1515/iral-2016-0140
 • Silva, B. B., Kutyłowska, K., & Otwinowska, A. (2021). Learning academic words through writing sentences and compositions: Any signs of an increase in cognitive load?. Language Teaching Research, online first,  https://doi.org/10.1177/13621688211020421
 • Marecka, M., Szewczyk, J., Otwinowska, A., Durlik, J., Foryś-Nogala, M., Kutyłowska, K., & Wodniecka, Z. (2021) False friends or real friends? False cognates show advantage in word form learning. Cognition206, 104477. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104477
 • Otwinowska, A. (2020) Research into cross-linguistic influences in the acquisition of lexis in the third language. W: I. Szymańska i  A. Piskorska (red.) Between Cultures, Between Languages. Essays in honour of Professor Aniela Korzeniowska (s.137-145). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Otwinowska, A., Foryś‐Nogala, M., Kobosko, W., & Szewczyk, J. (2020) Learning Orthographic Cognates and Non‐Cognates in the Classroom: Does Awareness of Cross‐Linguistic Similarity Matter?. Language Learning 70(3), 685–731. https://doi.org/10.1111/lang.12390
 • Zembrzuski, D., Marecka, M., Otwinowska, A., Zajbt, E., Krzemiński, M., Szewczyk, J., & Wodniecka, Z. (2020). Bilingual children do not transfer stress patterns: Evidence from suprasegmental and segmental analysis of L1 and L2 speech of Polish–English child bilinguals. International Journal of Bilingualism24(2), 93-114. https://doi.org/10.1177/1367006918810957
 • Mieszkowska, K., Otwinowska, A., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Opacki, M., & Haman, E. (2020). Polish MAIN: how was it developed and how has it been used so far?. ZAS Papers in Linguistics64, 169-181.
 • Marecka, M., Wrembel, M., Otwinowska, A., Szewczyk, J., Banasik-Jemielniak, N., & Wodniecka, Z. (2020). Bilingual children’s phonology shows evidence of transfer, but not deceleration in their L1. Studies in Second Language Acquisition 42, 89-114. DOI: https://doi.org/10.1017/S0272263119000408
 • Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Białecka-Pikul, M., Opacki , M. & Haman, E. (2020): Retelling a model story improves the narratives of Polish-English bilingual children, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 23:9, 1083-1107. DOI: 10.1080/13670050.2018.1434124
 • Otwinowska, A., Meir, N.,  Ringblom, N., Karpava S., & La Morgia F. (2021). Language and literacy transmission in heritage language: evidence from Russian-speaking families in Cyprus, Ireland, Israel and Sweden, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 42(4), 357-382. DOI: 10.1080/01434632.2019.1695807
 • Silva, B. B., & Otwinowska, A. (2019). VST as a reliable academic placement tool despite cognate inflation effects. English for Specific Purposes54, 35-49. https://doi.org/10.1016/j.esp.2018.12.001
 • Otwinowska A. & Szewczyk J.M. (2019) The more similar the better? Factors in learning cognates, false cognates and non-cognate words, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 22:8, 974-991, DOI: 10.1080/13670050.2017.1325834
 • Wrembel, M., Marecka, M., Szewczyk, J., & Otwinowska, A. (2019). The predictors of foreign-accentedness in the home language of Polish–English bilingual children. Bilingualism: Language and Cognition 22(2), 383-400. doi:10.1017/S1366728918000044
 • Silva, B. B. & Otwinowska, A. (2018) Vocabulary acquisition and young learners: Different tasks, similar involvement loads. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching IRAL 56(2), 205-229. DOI: 10.1515/iral-2016-0097
 • Haman, E., Wodniecka, Z., Marecka, M., Szewczyk, J., Białecka-Pikul, M., Otwinowska, A., Mieszkowska, K., Łuniewska, M., Kołak, J., Miękisz, A., Kacprzak, A., Banasik, N. & Foryś-Nogala, M. (2017a) How Does L1 and L2 Exposure Impact L1 Performance in Bilingual Children? Evidence from Polish-English Migrants to the United Kingdom. Frontiers in Psychology 8:1444. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01444
 • Otwinowska, A., Foryś, M. (2017) They learn the CLIL way, but do they like it? Affectivity and cognition in upper-primary CLIL classes. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 20(5): 457-480. DOI: 10.1080/13670050.2015.1051944
 • Otwinowska, A. (2017) English teachers’ language awareness: away with the monolingual bias?, Language Awareness, 26:4, 304-324, DOI: 10.1080/09658416.2017.1409752
 • Otwinowska A. & Szewczyk J. (2017): The more similar the better? Factors in learning cognates, false cognates and non-cognate words, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. (online first). DOI: 10.1080/13670050.2017.1325834
 • Otwinowska, A. (2015) Cognate Vocabulary in Language Acquisition and Use. Attitudes, Awareness, Activation. Bristol: Multilingual Matters.
 • Mieszkowska, K., Otwinowska, A. (2015) Is A2 in German Better than B2 in French when Reading Danish? The Role of Prior Language Knowledge when Faced with an Unknown Language. W: G. De Angelis, U. Jessner & M. Kresic (red.). Crosslinguistic Influence and Crosslinguistic Interaction in Multilingual Language Learning (pp. 213-234). London: Bloomsbury Academic.
 • Marecka, M., Wrembel, M., Zembrzuski, D., Otwinowska, A. (2015) Phonological development in the home language among early Polish-English bilinguals.  W: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (red.), Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow.  http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0714.pdf
 • Otwinowska, A., De Angelis, G. (2014) (red.) Teaching and Learning in Multilingual Contexts: Sociolinguistic and Educational Perspectives. Bristol. Multilingual Matters.
 • Otwinowska, A. (2014) Does multilingualism influence plurilingual awareness of Polish teachers of English? International Journal of Multilingualism 11(1), 97-119.
 • Otwinowska, A. (2013). CLIL lessons in the upper-primary: the interplay of affective factors and CALP. W: D. Gabryś-Barker, & J. Bielska (red.), Affectivity in second language acquisition (str. 211-225). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska, A., & De Angelis, G. (2012). (red.). Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4).
 • Otwinowska, A., & De Angelis, G. (2012). Introduction: social and affective factors in multilingualism research. W: A. Otwinowska, & G. De Angelis (red.), Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4), 347-351.
 • Gabryś-Barker, D., & Otwinowska A. (2012). Multilingual learning stories: threshold, stability and change. W: A. Otwinowska, & G. De Angelis (red.), Special Issue: Social and Affective Factors in Multilingualism Research. International Journal of Multilingualism, 9(4), 367-384.
 • Otwinowska, A., Banasik, N., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Kuś, K., Miękisz, A. et al. (2012). Dwujęzyczność u progu edukacji szkolnej – interdyscyplinarny projekt badawczy. Neofilolog, 39 (1), 7-29.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011). Awareness and affordances. Multilinguals versus bilinguals and their perceptions of cognates. W: G. De Angelis, &  J-M. Dewaele (red.), New Trends in Crosslinguistic Influence and Multilingualism Research (str. 1-18). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011). Awareness of Cognate Vocabulary and Vocabulary Learning Strategies of Polish Multilingual and Bilingual Advanced Learners of English. W: J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.), Individual Learner Differences in SLA (str. 110-126). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska, A. (2011). Promoting plurilingual Competence in Polish Learners of English. W: H. Komorowska (red.), Issues in promoting multilingualism (str. 233-254). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011). Do we need to teach culture and how much culture do we needW: J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.) Aspects of culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning (str. 35-48). Berlin: Springer.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010). Language awareness in using cognate vocabulary: the case of Polish advanced students of English in the light of the theory of affordances. W: J. Arabski, & A. Wojtaszek (red.), Second Language Acquisition Studies in Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspective (str. 175-190). Bristol: Multilingual Matters.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009). Raising Awareness of Cognate Vocabulary as a Strategy in Teaching English to Polish Adults. Innovation in Language Learning and Teaching, 3(2), 131-147.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009). Rozwój różnojęzyczności w kształceniu neofilologicznym w świetle teorii afordancji językowych. W: H. Komorowska (red.), Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym (str. 189-206). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007). Positive transfer and motivation in teaching cognate vocabulary. W: J. Arabski (red). Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century (str. 613-621). Katowice: Oficyna Wydawnicza WW.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007). Programy i materiały nauczania w szkolnictwie podstawowym Polski i innych krajów Unii Europejskiej a rekomendacje Rady Europy i Unii Europejskiej. W: H. Komorowska (red.), Nauczanie Języków Obcych. Polska a Europa (str. 117-134). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007). Na drodze ku różnojęzyczności: podnoszenie świadomości językowej przy nauczaniu słownictwa na przykładzie języka angielskiego. W: A. Niżegorodcew, & M. Jodłowiec (red.), Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku (str. 99-112). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006). Badania nad wpływem języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). Poradnik Językowy 5, 39-48.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006). Wpływ języka angielskiego na polszczyznę mówioną młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). W: A. Duszak, E Gajek, & U. Okulska (red.), Korpusy w angielsko-polskim Językoznawstwie Kontrastywnym. Teoria i Praktyka (str. 236-261). Kraków: UNIVERSITAS.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2001). Latent bilingualism and language learning. W: J. Arabski (red.), Insights into foreign Language Acquisition and Teaching (str. 106-120). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2000). A study of the lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles (19-35 years of age). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2000). Korpus języka mówionego młodego pokolenia Polaków (19-35 lat). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. 
  Publikacje dydaktyczne
   Współautorstwo serii podręczników
   • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Walewska, A (2012-2013). New Maxi Taxi. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
   • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Walewska, A (2005-2008). Maxi Taxi. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
   • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2004). Słowa, które znasz. Praktyczny słownik angielsko-polski z ćwiczeniami. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
   • Greenall, S., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2001-2002). L!ve. Kurs kontynuacyjny dla gimnazjum. Warszawa: Macmillan Polska. 

     

     Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


     Wystąpienia

     Wystąpienia

     Wykłady gościnne i plenarne

     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2024, kwiecień) Children’s own voice in research? Child bilinguals, qualitative data and quantitative outcomes. Wykład plenarny na konferencji międzynarodowej ELLRA (Early Language Learning Research Association, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
      Otwinowska-Kasztelanic, A. (2023, maj) "Research evidence needed: Does it make sense to raise language learners’ awareness of cognates?" Wykład plenarny na konferencji międzynarodowej Second Language Learning and Teaching Conference, UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2023, marzec) "Do L2 and L3 learners benefit from training their awareness of cross-linguistic similarity?" Wykład gościnny, Department of Languages and Applied Linguistics, University of California Santa Cruz, USA.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2022, maj) Raising "cognate awareness" in learning L2 and L3 vocabulary: Is there empirical evidence of benefits? Universität Innsbruck, Austria
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2022, marzec) Wielojęzyczna świadomość nauczyciela języków obcych. Konferencja „Glottodydaktyczne wymiary wielojęzyczności: język, komunikacja, kultura” Uniwersytet Śląski.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2022, styczeń) Bridging psycholinguistics and language education: Does "cognate awareness" help in learning L2 words? University of Cyprus, TTTT seminar (online)
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2021, grudzień) Do we need "cognate awareness" to learn L2 words? Wykład na seminarium University of  Fribourg, Szwajcaria, grudzień 2021.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2021, lipiec) Between psycholinguistics and language education: Is "cognate awareness" a bonus in learning L2 words? Wykład plenarny na konferencji International Symposium on Bilingualism ISB13, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2021, maj) Tell me your story! Bilingual children, qualitative data and measurable outcomes. Wykład plenarny na konferencji międzynarodowej 32st ICFSLA International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2021 marzec) What is "cognate awareness" and does it help in learning L2 words? Wykład (online) na seminarium Göteborgs Universitet, Institutionen för språk och litteraturer
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2018, listopad) Czy dwujęzyczność dziecka to dobra inwestycja? Konferencja "Il BILINGUISMO", Warszawa UKSW. Konferencja w Instytucie Kultury Włoskiej. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2018, październik) Benefitting from cognate vocabulary. Donostia-San Sebastian, Hiszpania, Faculty of Education, Philosophy and Anthropology, University of the Basque Country, Hiszpania.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2018, maj) Wielojęzyczny uczeń i wielojęzyczny nauczyciel. Gdzie jest ich miejsce w polskiej szkole? Wykład pleanrny wygłoszony na konferencji "Kształcenie językowe wobec wyzwań zmieniającej się szkoły", zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Uniwersytet SWPS.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2017, listopad) Czy warto "inwestować" w dwujęzyczność? Jak mówią po polsku dzieci dwujęzyczne? Wykład plenarny wygłoszony na seminarium "Un bambino bilingue - problema o risorsa?" zorganizowany przez Ambasadę Polską oraz Szkołę Polską im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego w Rzymie. Instytut Polski w Rzymie.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2017, maj) Now you see it, now you don’t? Factors in benefitting from cognate vocabulary. Wystąpienie plenarne na konferencji międzynarodowej "Workshop on Multilingual Language Acquisition, Processing and Use".UAM, Wydział Anglistyki.  
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Haman, E., Wodniecka Z. (2015, wrzesień) Childhood bilingualism. What is the balance of gains and losses? wykład gościnny wygłoszony w Trinity College Dublin, Irlandia, School of Linguistic, Speech and Communication Sciences, Department of Clinical Speech and Language Studies. 
     • Haman, E. Otwinowska-Kasztelanic, A. Wodniecka Z. (2015, wrzesień) Dwujęzyczność w warunkach naturalnych. Rachunek zysków i strat. Wykład plenarny "Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce". Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, wrzesień) The System of Education in Poland and Early Foreign Language Teaching in School Education. Wykład gościnny wygłoszony na seminarium w trakcie wyjazdu studyjnego, Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Marecka M. (2014, październik) Phonological and Morpho-syntactic Features of Language and Discourse of Polish Children Raised Bilingually in Migrant Communities in Great Britain - Project Aims. Wykład gościnny w Centre for Literacy and Multilingualism (CeLM) na Uniwersytecie w Reading, Wielka Brytania, październik 2014.

     Referaty wygłoszone na konferencjach (wybór):

     • Foryś-Nogala, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., Ambroziak, A., Silva, B., Broniś, O., Janczarska, A., B. Jastrzębski (wrzesień 2023) Learning L3 words in class: Do similarity effects accumulate across languages? EuroSLA 32 The 32nd Annual Conference of the European Second Language Association, University of Birmingham, Wielka Brytania
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Foryś-Nogala, M., Ambroziak, A., Silva, B., Broniś, O., Janczarska, A., B. Jastrzębski (lipiec 2023) Cumulative L1-L2-L3 lexical similarity boosts vocabulary learning in L3. International Symposium on Bilingualism ISB14, Macquarie University, Sydney, Australia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Foryś-Nogala, M., Ambroziak, A., Silva, B., Broniś, O., Janczarska, A., B. Jastrzębski (marzec 2023) Learning L3 words: cross-linguistic similarity awareness training benefits L1-L2-L3 cognates over L2-L3 cognates and non-cognates. AAAL 2023 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, USA.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Foryś-Nogala, M., Ambroziak, A., Silva, B., Broniś, O., Jamczarska, A, Jastrzębski, B. (August 2022) Cumulative L1-L2-L3 lexical similarity impacts learners' L3 word knowledge more than L2-L3 similarity. EuroSLA 31, University of Fribourg, Switzerland.
     • Foryś-Nogala, Otwinowska-Kasztelanic, A., M., Ambroziak, A., Silva, B., Broniś, O., Jamczarska, A. (July 2021) Adapting the Vocabulary Knowledge Scale to measure L3 lexical learning. International Symposium on Bilingualism ISB13, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Poland.
     • Foryś-Nogala, M., Ambroziak, A., Otwinowska-Kasztelanic, A. (September 2019) Cognitive and linguistic predictors of the online and offline processing of L2 syntactic structures. Topics in Applied Linguistics: Classroom-oriented research, Uniwersytet Opolski, Poland.
     • Mieszkowska, K., Kołak, J., Haman, E., Otwinowska-Kasztelanic, A., Białecka-Pikul, M. (June 2019) Learning words in two languages: cross-language transfer of abstract mental verbs and easily imaginable verbs. ISB12 - 12th International Symposium on Bilingualism, Edmonton, Canada.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Foryś-Nogala, M., Broniś, O. Opacki, M. (2018, September) Metalinguistic knowledge and language proficiency in sensitivity to null subject use in L3 Italian. 11th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition. University of Lisbon, Portugal
     • Silva, B., Otwinowska-Kasztelanic, A. (2018, September) Knowledge of academic words predicted by a combination of tests, despite cognate inflation. Poster presented at AMLap - The 24th Annual Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing Berlin, Germany.
     • Marecka, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., Durlik, J., Szewczyk, J. Opacki, M., Wodniecka, Z. (2018, September) Calques from English are Processed like Well-formed Collocations by Native Speakers of Polish: Evidence from N400. Poster presented at AMLap - The 24th Annual Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing Berlin, Germany. 
     • Karpava, S., Otwinowska-Kasztelanic, A., Meir, N., Ringblom, N., La Morgia F. (2018, June) Transmitting Literacy in the Heritage Language: Evidence from Russian-Speaking Families in Israel, Sweden, Cyprus and Ireland. Sociolinguistics Symposium 22, University of Auckland, New Zealand. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Szewczyk, J. Foryś-Nogala, M. (2018, March) Learning cognate and non-cognate words: Cross-linguistic awareness does not matter. AAAL (American Association for Applied Linguistics), Chicago, USA .
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Kobosko, W., Foryś-Nogala. M., Szewczyk, J. (2017, September) Metalinguistic awareness and learning cross-linguistically similar words. EuroSLA 27 – University of Reading, Centre for Literacy and Multilingualism, UK. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Ringblom, N. Karpava, S. Meir, N. La Morgia, F. (2017, September)Transmitting Literacy in the Heritage Language: Evidence from Russian-Speaking Families in Israel, Sweden, Cyprus and Ireland. New Speakers Network COST Action 1306 Final Conference, University of Coimbra, Portugal.
     • Kobosko, W. Otwinowska-Kasztelanic, A. (2017, June) Metalinguistic awareness and cross-linguistic differences in learning L3: what eliminates transfer? ISB 11 – 11th International Symposium on Bilingualism, Univeristy of Limerick, Ireland.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A.,  Szewczyk, J. (2016, September) Dominant Language Constellations affect multilingual guessing of words. The 10th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, University of Vienna, Austria.
     • Zembrzuski, D. Szewczyk, J., Krzeminski, M., Zajbt, E., Otwinowska, A., Marecka, M., Wrembel, M. (2016, August) A prosodic asset in the speech of bilingual children: the case of word stress in the speech of Polish-English bilinguals, EuroSLA, University of Jyväskylä, Finland.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A.,  Szewczyk, J. (2016, September) Dominant Language Constellations affect multilingual guessing of words.The 10th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, 1-3 września, 2016, University of Vienna, Austria.
     • Mieszkowska K., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2015, August) Typology and/or proficiency? Cumulative learning experience helps understand an unknown language. Paper presented at EUROSLA 25 - The 25th Annual Conference of the European Second Language Association, Aix de Provence, Université d’Aix-Marseille France.
     • Foryś, M., Otwinowska-Kasztelanic, A., Banasik, N. & J. Szewczyk (2015, August). Sentence Repetition Tasks in investigating children’s morpho-syntax: a study of Polish-English emergent bilinguals. Paper presented at EUROSLA 25 - The 25th Annual Conference of the European Second Language Association, Aix de Provence, Université d’Aix-Marseille France.
     • Zembrzuski, D. Wrembel, M. Marecka, M., Szewczyk J. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2015, August)  Exploring the acquisition of prosodic competence: word stress in the speech of Polish-English bilingual children. Poster  presented at EUROSLA 25 - The 25th Annual Conference of the European Second Language Association, Aix de Provence, Université d’Aix-Marseille France.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Opacki, M., Mieszkowska, K. & Białecka-Pikul, M. (2015, May) Narratives in the Assessment of Polish-English Bilingual Children. Paper presented at ISB10 – The 10th International Symposium on Bilingualism,New Brunswick, Rutgers University, New Jersey, USA.
     • Szewczyk, J., Otwinowska-Kasztelanic, A., Zembrzuski, D., Haman, E. & Wodniecka, Z. (2015, May). Nonword repetition performance by Polish-English emerging bilinguals and Polish monolinguals. Poster presented at ISB10 – The 10th International Symposium on Bilingualism,New Brunswick, Rutgers University, New Jersey, USA.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, November) Examining the languages of Polish children from migrant communities in the UK – methodological issues. Paper presented at 1st Whole Action Conference of the European Network on New Speakers in a Multilingual Europe (COST Action IS1306), Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Spain. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., Mieszkowska, K. & Szewczyk, J. (2014, June) The more multilingual the better! L2/L3-Ln proficiency in using cognate-related affordances. Paper presented atthe 9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uppsala, University of  Uppsala, Sweden. 
     • Lijewska, A. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, June) Angela Merkel und Ratzinger move up. Unintended code-switching in the context of famous people’s faces and names. Paper presented atthe 9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uppsala, University of  Uppsala, Sweden.  
     • Mieszkowska K., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, June) Mental state language in the narratives of Polish monolingual and Polish-English immigrant children living in the UK. Paper presented at The Olomouc Linguistics Colloquium (OLINCO), Olomouc, Palacký University, Czech Republic.
     • Lijewska, A. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, May) Material culture in L2-L3 code switching. The role of faces and names. Keynote lecture presented at the 26th International Conference On Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, University of Silesia. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. & M. Foryś (2014, March) Affectivity in Bilingual Mathematics and Science in Elementary School. Paper presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA.
     • Opacki, M. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, March) Narratives as a way of assessing Polish-English bilingual pre-schoolers. Poster presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA.
     • Banasik N., Opacki, M. & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2014, March) Using a Sentence Repetition Task and Narration as a means of assessing the grammatical competence of monolingual and bilingual children. Poster presented at AAAL 2014 - The American Association for Applied Linguistics Conference, University of Portland, Oregon, USA.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Opacki, M. (2013, May). Narratives as a way of assessing Polish-English bilingual pre-schoolers. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Szewczyk, J. (2013, May). Poster: Is similar always better? Factors in bilingual learning of cognates. Poster presented at the International Workshop on Bilingualism and Cognitive Control, Kraków: Jagiellonian University.
     • Foryś, M., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2013, April). Negative affectivity and its cognitive implications in CLIL. Paper presented at the CLIL 2013 Conference: Modernizing Educational Practice Perspectives in Content and Language Integrated Learning, Ustroń: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Foryś, M. (2012, September). Cognition and Affectivity in an Upper-Primary CLIL Classroom. Paper presented at the EuroSLA22 - 22nd Annual Conference of the European Second Language Association, Poznań: Adam Mickiewicz University.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Mieszkowska, K. (2012, September). Does multilinguality help overcome psychotypological distance? Paper presented at the Eighth International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Castellon: University Jaume I.
     • Haman, E., Wodniecka, Z., Białecka-Pikul, M., Kiebzak-Mandera, D., Szewczyk, J., Otwinowska-Kasztelanic, A. et al. (2012, July). Poster: A new set of tools for assessing language and cognitive development in Polish children. Poster presented at the Conference:  ”SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention”,  Warszawa.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Kiebzak-Mandera, D. (2012, May). Methodological issues in investigating narrative skills of Polish monolinguals and Polish-English bilinguals. Paper presented at the Conference: COST Action IS0804 Meeting: Language Impairment in a Multilingual Society, Berlin: Humboldt University.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A., & Szewczyk, J. (2012, May). Can the Levenshtein distance influence the awareness of crosslinguistic lexical similarity?  Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Kiebzak-Mandera, D., & Otwinowska-Kasztelanic, A. (2012, April). Investigating narrative skills of Polish-English bilingual 6-year-olds. Paper presented at the Conference: Bilingual and Multilingual Interaction, Bangor (UK).
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011, September). Multilingual learning stories: threshold, stability and change. Paper presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Warsaw:  University of Warsaw.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011, September). Teachers’ plurilingual awareness: emic and etic perspectives. Paper presented at the Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Warsaw: University of Warsaw.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2011, May). CLIL lessons in the upper-primary: the interplay of affective factors and CALP. Paper presented at theInternational Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, November). Raising awareness of Polish-English cognates at lower-secondary school. Paper presented at the International Conference: Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Opole: Opole University.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, September). Polish teachers’ awareness of cross-linguistic similarity. Paper presented at the International Conference: Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice, Warsaw: University of Warsaw.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, May). Do we need to teach culture and how much culture do we need? Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2010, April). CLIL elements in teaching young learners. Paper presented at the 1st CLIL Conference, Ostrołęka.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2009, May). Awareness of cognate vocabulary and vocabulary learning strategies of bilingual and multilingual learners of English. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2008, August). Triggering positive transfer: raising awareness of cognate vocabulary in Polish students of English. Paper presented at the Conference: AILA 2008 – The 15th World Congress of Applied Linguistics: Multilingualism: Challenges and Opportunities, Essen: University of Essen.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2008, May). Bilinguals vs. multilinguals and their awareness of cognate vocabulary in the light of the theory of affordances. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2007, May). Language awareness in using cognate vocabulary: the case of Polish advanced students of English in the light of the theory of affordances. Paper presented at the International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006, September). Na drodze ku różnojęzyczności: podnoszenie świadomości językowej przy nauczaniu słownictwa na przykładzie języka angielskiego.Paper presented at the PTN Conference: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku, Kraków. 
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006, May). Awareness rising as a learning strategy method in teaching vocabulary to Polish students of English. Paper presented at the Conference in  Szczyrk: University of Silesia.
     • Otwinowska-Kasztelanic, A. (2006, May). Awareness rising as a learning strategy method in teaching vocabulary to Polish students of English. Paper presented at the Conference in  Szczyrk: University of Silesia.

     Inne

     Profile:

     Projekty naukowe:

     • 2024-2028 – kierownik projektu międzynarodowego NCN OPUS 24 LAP Narzędzia cyfrowe w przyswajaniu słownictwa w L2 i L3. Badanie międzyjęzykowe (2022/47/I/HS2/01182), Wydział Neofilologii UW. Projekt współfinansowany przez instytucję partnerską Swiss National Science Foundation (SNSF).
     • 2020-2025 - Kierownik Działania II.3.7 IDUB UW Zwiększenie efektywności i umiędzynarodowienia projektów badawczych w ramach obszaru wielojęzyczności (w skrócie: „Wielojęzyczność”), Wydział Neofilologii UW.
     • 2020-2023 – kierownik projektu NCN OPUS 18 Podobieństwo między językami i różnice indywidualne ucznia w nabywaniu słownictwa języka trzeciego (2019/35/B/HS2/02236), Wydział Neofilologii UW.
     • 2017-2020 – kierownik projektu NCN OPUS Podobieństwo ortograficzne wyrazów oraz meta-świadomość ucznia w przyswajaniu słownictwa języka obcego (2016/21/B/HS6/01129) prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW.
     • 2016-2019 – opiekun naukowy projektu NCN PRELUDIUM przyznanego Karolinie Mieszkowskiej Wpływ opowiadań rodziców na dziecięce rozumienie i użycie terminów mentalnych w obu językach dzieci dwujęzycznych (2015/17/N/HS2/03215) prowadzonego na Wydziale Psychologii UW.
     • 2014-2017 – kierownik projektu NPRH Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujęzycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii prowadzonego na Wydziale Neofilologii UW (grant MNiSZW z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0094/NPRH3/H12/82/2014).  http://www.ia.uw.edu.pl/en/research/research-projects/2457-biling
     • 2010-2013 - współwykonawca projektu NCN Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia (809/N-COST/2010/0 MNiSZW), prowadzonego na Wydziale Psychologii UW i w Instytucie Psychologii UJ)

      Nagrody i wyróżnienia

      • 2023 - Nagroda indywidualna Rektora UW za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych
      • 2022 – Wyróżnienie Rektora UW przyznawane za doskonałe osiągnięcia naukowe
      • 2020 – Wyróżnienie w konkursie na Nagrodę Dydaktyczną Rektora UW  (w konkursie przyznano 4 nagrody i jedno wyróżnienie).
      • 2020 – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UW za działalność naukową
      • 2020 – Wyróżnienie Rektora UW przyznawane za doskonałe osiągnięcia naukowe
      • 2019 - Wyróżnienie Rektora UW przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe 
      • 2018 - Granty na granty promocja jakości - premia uznaniowa w związku z przygotowaniem wniosku projektowego pt. "Osoby wielojęzyczne: łączenie dyscyplin dla dobrostanu społecznego" złożonego w konkursie H2020-WIDESPREAD-2016-2017 w ramach programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 (Dec. 3948/GGPJII/H2020/2018/0)
      • 2017 - nominacja Senatu UW do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne (Uchwała Nr 70 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2017)

      Współpraca międzynarodowa

      • od 2018 - członek zarządu International Association of Multilingualism (IAM) (http://www.iamultilingualism.org)
      • 2015-2018 – członek/ekspert w międzynarodowej sieci akademickiej Network on Multilingualism organizowanej przez Institute for Multilingualism (wspólne przedsięwzięcie University of Vaasa i Åbo Akademi University, Finlandia). http://www.multilingualism.fi/en/content/frontpage
      • 2014-2015 – współpracownik/ ekspert w projekcie Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim realizowanym na Wydziale Pedagogicznym UW (POKL.04.01.01.-00-087/13-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolnictwo wyższe i nauka”). http://www.pedagog.uw.edu.pl/bilingual/
      • 2013-2017 - członek zarządu programu międzynarodowego, reprezentant Polski w programie COST Action IS1306 New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges (http://www.nspk.org.uk/).
      • 2011-2013 - członek europejskiego projektu międzynarodowego COST Action IS0804 Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment (http://www.bi-sli.org)

      Organizacja konferencji:

      • Bilingual Child Migrants in a Multilingual Europe. Konferencja w ramach COST Action IS1306, Wydział Neofilologii UW 16-17 listopada 2016.
      • Child Language Impairment in Multilingual Contexts. COST Action IS0804 Final Conference. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-29 maja, 2013.
      • Seventh International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Uniwersytet Warszawski, 15-17 września 2011.
      • 1st CLIL Conference. Konferencja współorganizowana przez Instytut Anglistyki i ZKN w Ostrołęce, 28-29 kwietnia 2010.