Sekcja Obsługi Studiów

pokój 2.410

Sprawy związane ze studiami, zaliczeniami, ocenami, rejestracją na zajęcia.


Telefon

+48 (22) 55-314-19

E-mail

Sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownicami sekretariatu, należy zgłaszać mailem pod adres:
sekretariat.angli@uw.edu.pl

studenci I stopnia:
j.sokolowska@uw.edu.pl
martaczyzewska@uw.edu.pl

studenci II stopnia:
lkmatusz@uw.edu.pl

II stopień, SFK – mgr Lidia Matuszewska

I stopień, opłaty, studia podyplomowe – mgr Joanna Sokołowska

I stopień, rejestracja na zajęcia IA, studia podyplomowe – mgr inż. Marta Czyżewska

 

Sekretariat Instytutów i Katedr WN

pokój nr 2.216

Telefon: +48-22-55-314-24

 

Rekrutacja na studia I i II stopnia

 

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Kontakt mailowy: rekrutacja.angli@uw.edu.pl