Zakład Języka Angielskiego

O zakładzie

W swojej ofercie dydaktycznej i badaniach naukowych Zakład Języka Angielskiego jest odpowiednikiem z jednej strony brytyjskiego Department of the English Language, a z drugiej strony amerykańskiego Department of Linguistics. Badania naukowe dotyczą nie tylko samego języka angielskiego, lecz także teorii językoznawczych uprawianych w krajach anglojęzycznych. Teorie te odnoszą się do ogólnego modelu języka, a więc mają zastosowanie do wszystkich języków świata. Oznacza to, że materiałem do badań naukowych jest nie tylko język angielski, ale i inne języki. Szczególną rolę odgrywa tu język polski, gdyż jego budowa ogromnie różni się od budowy języka angielskiego. Jednym z głównych kierunków badań naukowych prowadzonych w Zakładzie jest szukanie odpowiedzi na pytanie, na czym polegają różnice pomiędzy językami i jakie są przyczyny tych różnic.

 

 

Pracownicy zakładu:

dr Maciej Rosiński

dr Maciej Rosiński Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Koordynacji Działań Informatycznych

Adiunkt

prof. dr hab. Jerzy Rubach

prof. dr hab. Jerzy Rubach Kierownik Zakładu Języka Angielskiego

Profesor Zwyczajny

dr Dariusz Zembrzuski

dr Dariusz Zembrzuski zastępca kierownika SFK

Adiunkt