Zakład Języka Angielskiego

O zakładzie

W swojej ofercie dydaktycznej i badaniach naukowych Zakład Języka Angielskiego jest odpowiednikiem z jednej strony brytyjskiego Department of the English Language, a z drugiej strony amerykańskiego Department of Linguistics. Badania naukowe dotyczą nie tylko samego języka angielskiego, lecz także teorii językoznawczych uprawianych w krajach anglojęzycznych. Teorie te odnoszą się do ogólnego modelu języka, a więc mają zastosowanie do wszystkich języków świata. Oznacza to, że materiałem do badań naukowych jest nie tylko język angielski, ale i inne języki. Szczególną rolę odgrywa tu język polski, gdyż jego budowa ogromnie różni się od budowy języka angielskiego. Jednym z głównych kierunków badań naukowych prowadzonych w Zakładzie jest szukanie odpowiedzi na pytanie, na czym polegają różnice pomiędzy językami i jakie są przyczyny tych różnic.

 

Seminaria magisterskie prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

Pracownicy zakładu:

prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki

prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych

Profesor Uczelni

prof. ucz. dr hab. Beata Łukaszewicz

prof. ucz. dr hab. Beata Łukaszewicz Kierowniczka Zakładu Języka Angielskiego

Profesor Uczelni

dr Maciej Rosiński

dr Maciej Rosiński Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Koordynacji Działań Informatycznych

Adiunkt

dr Ewelina Wnuk

dr Ewelina Wnuk

Pracowniczka Badawcza

dr Dariusz Zembrzuski

dr Dariusz Zembrzuski Kierownik SFK

Adiunkt