dr hab. Agata Kochańska


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 3.223

Telefon: +48 (22) 5531416

email: a.kochanska@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
wtorki 13:00 - 14:30 (po uprzednim umówieniu się przez email; możliwe spotkanie online)
pokój 3.223
dr hab. Agata Kochańska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1993

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2002


Zainteresowania

  • językoznawstwo kognitywne
  • gramatyka kognitywna
  • akty mowy w podejściu kognitywnym
  • kognitywne teorie polisemii
  • modele języka oparte na uzusie
  • badania kognitywne nad nauką pierwszego języka
  • blending theory
  • semantyka polskiego aspektu werbalnego i innych konstrukcji gramatycznych
  • współzależności między gramatyczną postacią wypowiedzi rozkazujących w języku polskim a ich wpływem na relacje osobowe


Wybrane publikacje

Artykuły

Kochańska, A. (2018). The hurting and healing power of words (and grammatical constructions). A cognitive grammar study of the interactive and interpersonal effects of a directive construction in Polish. JOURNAL OF PRAGMATICS, 134, (s. 1-14).

Kochańska, A. (2015). Cognitive grammar, speech acts, and interpersonal dynamics: A study of two directive constructions in Polish. COGNITIVE LINGUISTICS, 26, (s. 61-94).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN