Zespół Badań nad Rękopisami

SIGLUM

 

Misją Zespołu jest prowadzenie badań nad rękopisami i upowszechnianie wiedzy na temat kultury rękopiśmiennej oraz jej rozwoju na przestrzeni wieków. Zespół powstał w 2020 roku z inicjatywy niewielkiej grupy neofilologów ale wkrótce zgromadził specjalistów innych dziedzin nauki. Są wśród nas historycy i historycy sztuki, konserwatorzy, chemicy, specjaliści w zakresie historii książki i papieru, językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, muzykolodzy, archiwiści i bibliotekarze. Spektrum naszych badań obejmuje rękopisy od czasów najdawniejszych do współczesności, z wielu różnych obszarów i kultur. Łączy nas pasja do manuskryptów i chęć poznania ich w jak najpełniejszym wymiarze – jako zabytków kultury materialnej, piśmiennictwa i sztuki. Prowadzimy badania nad zbiorami rękopiśmiennymi z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, z archiwów bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego a także wielu innych zbiorów w Polsce i za granicą.

Siglum jest zespołem otwartym na nowych badaczy, nowe projekty i obszary. Zależy nam na tym, by badania nad rękopisami stały się nieodłączną częścią akademickiego uniwersum a wszyscy, którzy dzielą naszą pasję a dotąd działali w rozproszeniu mieli możliwość stworzyć bardziej widoczną grupę badawczą na Uniwersytecie Warszawskim. Osoby, które chciałyby do nas dołączyć prosimy o kontakt na adres naszej poczty siglum@wn.uw.edu.pl.

Zapraszamy również na stronę: https://siglum.uw.edu.pl/

Zespół tworzą:

 • Monika Opalińska, dr hab. WN UW  (założycielka i koordynator Zespołu)
 • Anna Just, dr hab. WN UW (współzałożycielka Zespołu)
 • Agnieszka Fabiańska, mgr, kierownik Gabinetu Rękopisów BUW (współzałożycielka Zespołu)
 • Agata Bareja-Starzyńska, dr hab. WO UW
 • Agnieszka Helman-Ważny, dr hab. WDIiB UW
 • Barbara Wagner, dr hab. WCH UW
 • Ewa Paśnik-Tułowiecka, dr WO UW
 • Marcin Krawczuk, dr WO UW
 • Mateusz Marszałkowski, dr IHN PAN
 • Paulina Pludra-Żuk, dr IHN PAN
 • Marta Czyżak, dr Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
 • Łukasz Ratajczak, Gabinet Rękopisów BUW
 • Stanisław Szyller, mgr IHN PAN
 • Zofia Załęska, mgr WH IHS UW
 • Krystyna Jarosławska, mgr WH UW
 • Urszula Świątek, lic. WNKS UW
 • Andrzej Drozd, dr hab. WO UW
 • Anna Wojtyś, dr hab. WN UW
 • Weronika Liszewska, prof. ASP dr hab. ASP w Warszawie 
 • Jacek Tomaszewski, dr Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
 • Magdalena Szpindler, mgr WO UW
 • Olgierd Uziembło, mgr WO UW
 • Stanisław Jaśkowski, dr WO UW