Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

 

Studia licencjackie trzyletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym):  limit miejsc 146.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji 2023/2024:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S1-FLAJLK/?from=field:P_FLA

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów
pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024

dla Filologii angielskiej str. 82

http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Zal_nr_1_U_rekrutacyjna_147_2023-24.pdf 

Często zadawane pytania