Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

 

Studia licencjackie trzyletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym):  limit miejsc 146.

Rekrutacja na studia I stopnia stacjonarne została zakończona.

Często zadawane pytania