Praktyki studenckie

W czasie studiów (I, II lub III stopnia) istnieje możliwość zrealizowania praktyk studenckich w dowolnym kraju Unii Europejskiej oraz w tzw. „krajach partnerskich” (lista na stronie BWZ). Praktyka powinna trwać min. 60 dni i dotyczyć kierunku studiów osoby odbywającej praktykę. Instytucją goszczącą może być uniwersytet lub inna instytucja spełniająca warunki określone przez BWZ. Stypendium, którego wysokość zależy od kraju w którym student odbywa praktykę, pokrywa koszty podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą.

Pełna informacja na temat rodzaju praktyk, wysokości stypendiów oraz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie 

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2021-2022/

 

 


JLL - praktyki

Sprawy organizacyjne: praktyki
Sprawy organizacyjne: studenckie

Firma JLL serdecznie zaprasza studentów III roku studiów licencjackich, studentów studiów magisterskich i absolwentów Wydziału Neofilologii, którzy wyróżniają się znajomością dwóch języków (język angielski jest konieczny), na 3-miesięczne płatne praktyki. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy do 23 marca. d.zembrzuski@uw.edu.pl

Brepols Publishers

Sprawy organizacyjne: praktyki
Sprawy organizacyjne: studenckie

Brepols Publishers offers internships to students through the Erasmus+ traineeship programme (September 2022 until August 2023).

Zagraniczne praktyki studenckie i absolwenckie

Sprawy organizacyjne: praktyki

Na stronie internetowej BWZ zostały opublikowane zasady praktyk studenckich i absolwenckich Erasmus+ 2021/22. Zwracamy Państwa uwagę, że w ramach tych zasad studenci/doktoranci mogą realizować praktyki również w krajach partnerskich (poza Europą). Pytania dot. praktyk prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068).