Stypendia

 

Studenci Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o przyznanie:

  • stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości,
  • stypendium Rektora (dla najlepszych studentów)
  • zapomogę
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na temat stypendiów i procedury ich przyznawania można znaleźć na odpowiedniej stronie UW.

Więcej informacji na temat wsparcia socjalnego można znaleźć tutaj.

Pismo Prorektora Stanisława Żółtka w sprawie stypendium socjalnego - 15.03.2012

W sprawach dotyczących stypendiów socjalnych prosimy studentów o kontakt bezpośrednio z koordynatorem ds. stypendiów socjalnych na Wydziale Neofilologii jest p. Ewa Janukowicz.

Dane kontaktowe:
stypendiasocjalne.neofilologia@uw.edu.pl 
tel. (22)552-60-95

Dokumenty można składać w godzinach pracy sekretariatu.