Stypendia

Studenci Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o stypendia:

  • stypendium socjalne
  • stypendum socjalne zwiększone o dodatek mieszkaniowy (tylko studenci stacjonarni)
  • stypendium Rektora (dla najlepszych studentów)
  • zapomogę (jednorazową pomoc finansową w przypadku trudnych, losowych i przejściowych sytuacji, zapomoga jest przyznawana maksymalnie dwa razy do roku)
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na temat stypendiów i procedury ich przyznawania można znaleźć na odpowiedniej stronie UW.

Więcej informacji na temat wsparcia socjalnego można znaleźć tutaj.

Kontakt z Komisją:

Przyznawaniem stypendiów zajmuje się u nas komisja stypendialna w składzie:

  • Katarzyna Zając - przewodnicząca komisji
  • Anastasiia Volkova - wiceprzewodnicząca komisji
  • Alicja Miłek - pracownik administracyjny Instytutu Anglistyki

Adres e-mail: komstypia@gmail.com

Zachęcamy do korzystania ze strony KS IA na Facebooku (facebook.com/komstypia), na której pojawiają się zawsze najświeższe informacje na temat stypendiów. Dostęp do strony możliwy bez zakładania konta na portalu.

Dokumenty można zawsze składać w godzinach pracy Sekretariatu.