Opłaty za wydanie dyplomów

Studenci rozpoczynający studia w roku 2018/19

  • Dyplom w wersji polskiej – 60 zł (oryginał i dwa odpisy w jęz. polskim + suplementy),
  • Dyplom z wersją angielską – 100 zł (oryginał i odpis w jęz. polskim i odpis w jęz. angielskim + suplementy).

Numer konta do przelewu

Indywidualny numer konta z USOS

Studenci rozpoczynający studia w roku 2019/20

  • Dyplom w wersji polskiej – bezpłatnie (oryginał i dwa odpisy w jęz. polskim + suplementy),
  • Dyplom z wersją angielską – bezpłatnie (oryginał i odpis w jęz. polskim i odpis w jęz. angielskim + suplementy). Aby otrzymać odpis i suplement w wersji angielskiej należy przed obroną złożyć w tej sprawie wniosek w USOS.

Dodatkowe odpisy dokumentów odpłatne:

  • Odpis dyplomu – 20 zł
  • Odpis suplementu – 20 zł.

Numer konta do przelewu

15 1160 2202 0000 0000 6232 5750

Instytut Anglistyki, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, tytułem opłata za odpis dypl./suplem.
 

Opłaty za Elektroniczne Legitymacje Studenckie

  • ELS – 22 zł
  • Duplikat ELS – 33 zł, duplikat wydawany na wniosek studenta złożony w USOS

Numer konta do przelewu za ELS
56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
Uniwersytet Warszawki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa