Aktualności


Strona 1 z 6.

Practical English exemptions

Sprawy organizacyjne

Dear Students,

 

The deadline for the submission of applications to be exempted from Practical English courses on the basis of the positive C1 exam grade is July 15, 2020. This year you write your applications in the USOS and send me their scan (with your signature). Please attach the document confirming your C1 exam grade (karta przebiegu studiów).

 

Coordinator of Practical English Courses,

Dr Wojciech Kasprzak

wkasprzak@uw.edu.pl

Practical English exemptions

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Let me remind you that the deadline for the submission of applications for exemption from PE classes is July 15, 2020 and that it is necessary to send me the scan of your signed application via e-mail, as I announced on June 15. Make sure that the attached 'karta przebiegu studiów' contains your C1 exam grade.

 

I would appreciate if you sent me your applications as soon as possible. July 15 is the last day and afterwards your applications will be rejected.

 

Coordinator of Practical English

Dr Wojciech Kasprzak

Transmisja z Dnia Otwartego w Instytucie Anglistyki

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do odtworzenia transmisji z dnia otwartego online w Instytucie Anglistyki. Spotkanie odbyło się 6 lipca na naszym profilu FB. W trakcie spotkania omawialiśmy sprawy dotyczące rekrutacji, rozmawialiśmy o tym jak wyglądają studia w Instytucie i odpowiedzieliśmy na kilka pytań od widzów.

Bezpłatny dostęp do platformy korpusowej Sketch Engine

Nauka

Dzięki staraniom zespołu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (Priorytetowy Obszar Badawczy IV: Przekraczanie granic humanistyki) Uniwersytet Warszawski dołączył do grona prawie 400 europejskich uczelni, które otrzymały dostęp do zasobów i narzędzi korpusowych platformy Sketch Engine, sponsorowany w ramach projektu europejskiego ELEXIS. Wszyscy pracownicy doktoranci i studenci UW mogą bezpłatnie korzystać z tego oprogramowania do 1 kwietnia 2022 roku.

Sojusz 4EU+

Nauka

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski można składać do 15 lipca.

Uniwersytet Warszawski - aktualności

Nauka

I. Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

II. Spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW

III. Pismo uczelni, numer letni

Teaching English in Poland

Nauka: warsztaty/szkolenia

Program Teaching English in Poland Fundacji Kościuszkowskiej w tym roku przenosi się online! W tym roku będziemy spotykać się na Facebooku, Youtubie, Zoomie i Google Meet! Od 26.06 aż do końca wakacji Fundacja będzie udostępniać webinary eksperckie dla nauczycieli i edukatorów, materiały video dla uczniów podstawówek i liceów z całej Polski, oraz zaprosi na spotkania na żywo z amerykańskimi nauczycielami.

Czytelnia Biblioteki IA

Nauka: biblioteka

Biblioteka Instytutu Anglistyki zaprasza od 16 czerwca 2020 r. do Czytelni BIA.

Katarzyna Krystyna Sztyber - nabożeństwo żałobne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 maja 2020 r. zmarła mgr Katarzyna Krystyna Sztyber wieloletni i zasłużony pracownik administracyjny, kierownik Dziekanatu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1951-1996.

Elektroniczne składanie prac dyplomowych.

Sprawy organizacyjne

uprzejmie informujemy, że nowe Zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD. Dokładne wskazówki dotyczące przebiegu procesu dyplomowania mają zostać przekazane przez BSS do 10 czerwca br. Jednocześnie informujemy, że na dzisiaj nie jest określony status prac już wgranych do APD.

Strona 1 z 6.