Aktualności


Strona 1 z 11.

Karty publikacji i PBN - Nowy harmonogram wprowadzania danych.

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Począwszy od marca, napływające karty publikacji będę przekazywane zbiorczo do wydziałowego koordynatora PBN 15 dnia każdego miesiąca. Po otrzymaniu kart, wydziałowy koordynator wpisze dane do PBN do 25 dnia każdego miesiąca. Po tym czasie pracownicy będą mogli zweryfikować czy dane zostały wprowadzone oraz zgłaszać uwagi. Karty publikacji należy przesyłać na maila: a.dolegiewicz@uw.edu.pl.

Wydłużony czas realizacji zakupów książek

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Biblioteka IA informuje, że dostawcy książek wydanych w Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na wydłużony czas dostaw, w związku z odprawami celnymi na granicy. Dlatego prosimy o składanie zamówień w trybie uwzględniającym oczekiwanie dodatkowe 3-4 tygodnie.

Zajęcia z Technologii Informacyjnych

Nauka: warsztaty/szkolenia
Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Zajęcia z Technologii Informacyjnych dla studentów II stopnia odbędą się w następujących terminach:

studenci zaoczni:

5 i 12 marzec (piątki), godz. 18 ; - studenci o nazwiskach zaczynających się na litery A-Ł

19 i 26 marzec (piątki), godz. 18 - studenci o nazwiskach zaczynających się na litery M-Ż

 

studia dzienne:

9 i 16 kwietnia (piątki), godz. 18 - studenci o nazwiskach zaczynających się na litery A-J ;

23 i 30 kwietnia (piątki), godz. 18 - studenci o nazwiskach zaczynających się na litery K-R ;

15 i 22 kwietnia (czwartki), godz. 18 - studenci o nazwiskach zaczynających się na litery S-Z

Folio czeka na zgłoszenia

Nauka

Zapraszamy do zgłaszania najlepszych esejów (i nie tylko) napisanych w tym lub poprzednim semestrze przez naszych studentów. Szczegóły w zakładce SUBMISSIONS – czekamy do końca lutego.

American Urban Utopias - dr hab. Aneta Dybska

Nauka: wykłady otwarte

Celem wykładu jest przedstawienie głównych koncepcji urbanistycznych, które ukształtowały myślenie o przestrzeni miejskiej Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Wykład odbył się w ramach festiwalu nauki 2020.

Opieka medyczna - studenci UW

Sprawy organizacyjne

Zasady bezpłatnej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia i NFZ dla studentów UW

Informacje dla doktorantów i promotorów

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

W zakładce Przewody Doktorskie zamieszczone zostały informacje dotyczące:

- Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

- Przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019.

Call for papers

Nauka: konferencje

"Conflicted and divided – representations of crises in theatre, film and media"

26-27 November 2021

University of Łódź - Faculty of Philology

Department of English Studies in Drama, Theatre and Film

SONATA BIS – granty na nowe zespoły badawcze

Nauka

Wśród wyróżnionych w konkursie NCN znalazł się projekt dr hab. Justyny Włodarczyk: "Wyobrażenia harmonii międzygatunkowej w literaturze, filmie i innych tekstach kultury anglosaskiej, od połowy XIX do XXI wieku". Serdecznie gratulujemy!

Gratulacje!

Wydarzenia specjalne

Z radością informujemy, że dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa uzyskała stanowisko profesora uczelni. Serdecznie gratulujemy!

Strona 1 z 11.