Aktualności


Strona 1 z 2.

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

(dla studentów I roku studiów I i II stopnia, dziennych i zaocznych)

Szkolenie jest dostępne pod adresem

kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php

http://rownowazni.uw.edu.pl/

Sprawy organizacyjne

Dziś swoją premierę miał główny spot promujący kampanię antydyskryminacyjna "Wszyscy jesteśmy równoważni" w którym członkowie społeczności akademickiej UW mówią jednym głosem, że Uniwersytet Warszawski jest przeciwko wszelkim rodzajom dyskryminacji na uczelni.

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Sprawy organizacyjne

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej zaprasza osoby, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny językoznawstwo na zebrania wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo:

UW a nowy Statut

Sprawy organizacyjne

Biuro Prasowe uruchomiło nową stronę - „UW a nowy Statut”. Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni.

Nowości w Bibliotece IA

Nauka: biblioteka

Wśród nowych tytułów:
- publikacje pracowników Instytutu Anglistyki,
- najnowsza literatura z zakresu gromadzonych…

Nowe e-kolekcje

Nauka: biblioteka

- JSTOR Arts&Sciences IX-XV (dostęp czasowy do 8.11.2019)

- Cambridge University Press – książki elektroniczne

- ARTSTOR (multidyscyplinarne kolekcje grafik)

ROWNOWAZNI.UW.EDU.PL

Nauka: warsztaty/szkolenia
Sprawy organizacyjne

rownowazni.uw.edu.pl to równościowa strona uniwersytecka zawierająca kompleksowe i praktyczne informacje na temat dyskryminacji.

Rady naukowe dyscyplin

Sprawy organizacyjne

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW:

Ogłoszenie o pracy w projekcie badawczym

Nauka

Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatki(a) na stanowisko doktoranta / stypendysty w projekcie badawczym pt. „Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XX i XXI wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja”.

Welcome Point UW

Nauka: warsztaty/szkolenia

Drodzy Studenci, przygotowaliśmy dla Was w najbliższym czasie kilka interesujących spotkań i szkoleń, na które gorąco

Was zapraszamy:

Strona 1 z 2.