Administracja Instytutu Anglistyki

Sekretariat ds. studenckich:

mgr Lidia Matuszewska

studia II stopnia
pokój 2.410
tel. (22) 55-314-19

mgr Joanna Sokołowska

Studia I stopnia
tel. (22) 55-314-19
pokój 2.410

mgr inż. Marta Czyżewska

Studia I stopnia
Rejestracja
tel. (22) 55-314-19
pokój 2.410

Sekretariat Dyrektora IA

mgr Małgorzata Bednarek

Sekretariat ds. pracowniczych
tel. (22) 55-314-24

Rekrutacja

mgr Katarzyna Kłosińska

tel. (22) 55-314-23

Obsługa

Barbara Walkiewicz