Administracja Instytutu Anglistyki

Sekretariat ds. studenckich:

mgr Lidia Matuszewska

studia II stopnia
pokój 332
tel. (22) 55-314-19

Alicja Miłek

Studia II stopnia
tel. (22) 55-314-18
pokój 332

mgr Joanna Sokołowska

Studia I stopnia
tel. (22) 55-314-19
pokój 332

mgr inż. Marta Czyżewska

Studia I stopnia
Rejestracja
tel. (22) 55-314-19
pokój 331

Sekretariat Dyrektora IA

mgr Małgorzata Bednarek

Sekretariat ds. pracowniczych
tel. (22) 55-314-24
pokój 334

Rekrutacja

mgr Katarzyna Kłosińska

tel. (22) 55-314-23
pokój 329

Obsługa

Barbara Walkiewicz