Wymiana międzynarodowa

Instytut Anglistyki uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki: erasmus.ia@uw.edu.pl.

W roku 2021/2022 koordynatorem wymiany studentów i doktorantów są dr hab. Justyna Włodarczyk (studenci wyjeżdżający) i dr Katarzyna Kociołek (studenci przyjeżdżający).


Biuro Współpracy z Zagranicą otworzyło dodatkową kwalifikację na częściowe studia zagraniczne Erasmus+ w ramach tzw. drugiej tury ogólnouniwersyteckiej. W puli dostępnych miejsc znajdują się miejsca niewykorzystane podczas wcześniejszej rekrutacji.

Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej: 14 października 2022

Zasady kwalifikacji wraz z listą dokumentów, są podane w Komunikacie BWZ, który wraz z listą wolnych miejsc i formularzami dokumentów, jest zamieszczony na stronie internetowej BWZ (sekcja Komunikaty)

http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023

Dokumenty przed ich złożeniem w BWZ, należy przedstawić u wydziałowego koordynatora ds. mobilności i uzyskać podpis na formularzu zgłoszeniowym.


Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ odbyło się 21.02 - Nagranie znajduje się tutaj.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz lista uniwersytetów, z którymi IA ma podpisane umowy w dokumentach poniżej:

Zasady Rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki

Ogólne zasady kwalifikacji studentów do wyjazdów Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim

Formularz rekrutacyjny