Wymiana międzynarodowa

Instytut Anglistyki uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki: erasmus.ia@uw.edu.pl.

W roku 2018/2019 koordynatorem wymiany studentów i doktorantów jest dr Justyna Włodarczyk, dyżury w semestrze zimowym: wtorek 12.30-14.00, pokój 221. 

Rekrutacja w programie Erasmus+ ma miejsce co roku w lutym. Dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IA są ogłaszane pod koniec stycznia.

Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji na program Erasmus w roku 2019/2020 odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 o godz. 15.00 w sali 226.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Pierwsza tura rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 zakończy 26 lutego 2019 r. Więcej informacji w zakładce poniżej.

W roku akademickim 2019/2020 Instytut Anglistyki będzie prowadzić wymianę w ramach programu Erasmus+ z następującymi uczelniami:

 1. Liverpool John Moore's University, Wielka Brytania
 2. Georg-August Universität Göttingen, Niemcy
 3. Universität des Saarlandes, Niemcy
 4. Universiteit Antwerpen, Belgia
 5. Masarykova Univerzita, Czechy
 6. Univerzita Karlova v Praze, Czechy
 7. Universidad de Sevilla, Hiszpania
 8. Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad-Real, Hiszpania
 9. Universidad de Huelva, Hiszpania
 10. Universidade do Porto, Portugalia
 11. Vilniaus Universitetas, Litwa

Wszystkie umowy są podpisane z anglistykami, a zajęcia są prowadzone po angielsku.

Studenci Instytutu Anglistyki mają również prawo udziału w programach wymiany międzynarodowej na podstawie umów bilateralnych zawartych przez Uniwersytet Warszawski z uczelniami w USA i Kanadzie. Rekrutacja w tych programach jest koordynowana przez Biuro Współpracy z Zagranicą i zwykle ma miejsce w lutym/marcu. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.bwz.uw.edu.pl

Aktualizacja 10.02.2019:

- kwalifikacja na stypendium Erasmus do Wielkiej Brytanii jest warunkowa, uzależniona od ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii brexitu,

- w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, studenci, za zgodą koordynatora jednostki macierzystej, będą mogli zamienić uczelnię brytyjską na inny uniwersytet z puli miejsc wolnych pozostałych po pierwszej turze.

- studenci przebywający 30.03.2019 w Wielkiej Brytanii nie będą musieli przerywać stypendium

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm oraz

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

Dokumenty:

1. Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w ramach Erasmus+ dla studentów UW.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji na zagraniczne studia częściowa w ramach programu Erasmus+ dla studentów Instytutu Anglistyki UW.

3. Wzór podania o wyjazd w ramach programu Erasmus+

Dokumenty różne:

TABELA przedmiotów (do rozliczenia wyjazdu)