Wymiana międzynarodowa

Instytut Anglistyki uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki: erasmus.ia@uw.edu.pl.

W roku 2023/2024 koordynatorem wymiany studentów i doktorantów są dr Agata Klimczak-Pawlak (studenci wyjeżdżający) i dr Katarzyna Kociołek (studenci przyjeżdżający).


Szczegółowe zasady rekrutacji oraz lista uniwersytetów, z którymi IA ma podpisane umowy w dokumentach poniżej: