Wymiana międzynarodowa

 

Instytut Anglistyki uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki: erasmus.ia@uw.edu.pl.

W roku 2021/2022 koordynatorem wymiany studentów i doktorantów są dr hab. Justyna Włodarczyk (studenci wyjeżdżający) i dr Katarzyna Kociołek (studenci przyjeżdżający).

Co roku rekrutacja na wyjazdy Erasmus w ramach pierwszej tury (tzw. tury wydziałowej) przeprowadzana jest w LUTYM/MARCU. Dokładne daty otwarcia i zamknięcia rekrutacji pojawią się na tej stronie na początku lutego.

W roku 2022 ogólne uniwersyteckie zasady rekrutacji na wyjazdy na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ mają być ogłoszone pod koniec stycznia.

Szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów w Instytucie Anglistyki mogą zostać podane dopiero po oficjalnym ogłoszeniu zasad ogólnouniwersytekich. Nie planujemy jednak znaczących zmian w stosunku do lat poprzednich. To oznacza, że głównym kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji będzie średnia ocen.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania informacyjnego w sprawie wyjazdów Erasmus.