Wymiana międzynarodowa

Instytut Anglistyki uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki: erasmus.ia@uw.edu.pl.

W roku 2021/2022 koordynatorem wymiany studentów i doktorantów są dr hab. Justyna Włodarczyk (studenci wyjeżdżający) i dr Katarzyna Kociołek (studenci przyjeżdżający).

Rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ jest w Instytucie Anglistyki otwarta do 11.03.2022.

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ odbyło się 21.02 - Nagranie znajduje się tutaj.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz lista uniwersytetów, z którymi IA ma podpisane umowy w dokumentach poniżej:

Zasady Rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki

Ogólne zasady kwalifikacji studentów do wyjazdów Erasmus na Uniwersytecie Warszawskim

Formularz rekrutacyjny

W obecnej rekrutacji udostępniamy także 2 miejsca (1 miejsce BA, 1 miejsce MA, stypendia semestralne) do Uniwersytetu w Heidelbergu w  ramach programu 4 EU+. Mogą Państwo zaznaczać Heidelberg w formularzu rekrutacyjnym.