Wymiana międzynarodowa

Instytut Anglistyki uczestniczy w programie ERASMUS+ oraz w innych programach wymiany międzynarodowej (np. ERASMUS MUNDUS) zarządzanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW.

Kontakt z koordynatorami programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki: erasmus.ia@uw.edu.pl.

W roku 2021/2022 koordynatorem wymiany studentów i doktorantów są dr hab. Justyna Włodarczyk i dr Katarzyna Kociołek (studenci przyjeżdżający).

Zasady rekrutacji na praktyki zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Anglistyki jest otwarta w dniach 15.02-15.03.2021. Zapraszamy do zapoznania się zdokumentami zamieszczonymi poniżej.

1. Wstępne ogólne zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium  Erasmus+ na Uniwersytecie Warszawskim na rok 2021/2022

2.Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów dostyupendium Erasmus+ w Instytucie Anglistyki na rok 2021/2022

Uwaga: spotkanie informacyjne 4 marca zostało odwołane. Zapraszamy na spotkania 2 i 5 marca:
https://www.facebook.com/fanpageUW/posts/3891252034294850

3. Formularz rekrutacyjny Instytutu Anglistyki na rok 2021/2022