Zasady rozliczania roku

I i II rok studiów I stopnia

Warunki jakie musi spełniać student by uzyskać rozliczenie etapu:

  1.   posiadać wszystkie oceny w USOSweb - są one podstawą do rozliczenia (wszelkie braki, niezgodności - student wyjaśnia z prowadzącym);
  2.   przedmioty muszą być podpięte pod cykl i program oraz zgłoszone do rozliczenia;
  3.    złożyć dokumenty do sekretariatu ds. studenckich do 19.09.2019 r tj.:
  • kartę przebiegu studiów
  • wypełnioną kartę rozliczeniową dla danego roku:

W przypadku niespełnienia wymagań etapu po sesji poprawkowej należy napisać stosowne podanie. Podpisne podanie należy złożyć w sekretariacie z dokumentami do rozliczenia do 19.09.2019.

I rok I stopnia – do karty przebiegu studiów proszę dołączyć zaświadczenie o odbyciu szkolenia bibliotecznego (brak zaświadczenia skutkuje brakiem rozliczenia roku).

III rok studiów I stopnia

rok akademicki 2018/19

Student, który zrealizował cały program studiów i chce przystąpić do egzaminu licencjackiego/przedmiotowego w dniu 16.09.2019 roku,  zgłasza w USOS „Program do rozliczenia” oraz składa do 09.09.2019 w Sekretariacie ds. Studenckich następujące dokumenty:

UWAGA! Osoby, które podchodzą do egzaminu C1 12.09.2019 dokumenty składają do 13.09.2019.

a.  Kartę Przebiegu Studiów (należy sprawdzić czy wszystkie oceny są wydrukowane, jeśli nie, a w USOSweb widnieje ocena trzeba ten przedmiot podpiąć pod program i etap),

b. Pracę licencjacką (1 sztukę, wydrukowaną dwustronnie i włożoną w listwę),

c. Kartę Pracy Dyplomowej podpisana przez opiekuna i autora,

d. Recenzje podpisane przez opiekuna i recenzenta,

e. Kartę rozliczeniową (karta),

f. 4 zdjęcia (tylko wersja polska dyplomu) lub 5 zdjęć (wersja polska i angielska), format  4,5x 6,5 cm,

g.  kwit wpłaty za dyplom: 60 zł (tylko wersja polska) lub 100 zł (wersja polska i angielska).

 Tytuł wpłaty: opłata za dyplom, imię i nazwisko, numer albumu studenta. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto.

 Osoby, które spełniają wszystkie wymagania do uzyskania absolutorium zostaną zarejestrowane przez pracowników Sekretariatu na egzamin licencjacki, który planowany jest na  16.09.2019. Każdy student, który ma status „Absolwent przed dyplomem” widoczny w USOS, a nie został zarejestrowany na egzamin licencjacki, powinien zgłosić ten fakt w Sekretariacie najpóźniej do 13.09.2019.

Egzamin licencjacki nie podlega podpięciom.

Prosimy o sprawdzenie poprawności danych w USOS (nr tel., adres mail, itp.).

 Do odbioru dyplomu niezbędne są:    

a. wypełniona e-obiegówka w systemie USOSweb. Podpunkty dotyczące płatności i ELS wypełnia sekretariat w momencie wydawania dyplomu.

b. legitymacja studencka – w przypadku niepodejmowania studiów w Uniwersytecie Warszawskim; w przypadku kontynuacji studiów należy okazać decyzję o przyjęciu na studia II stopnia lub zaświadczenie o byciu studentem

Wydanie dyplomu osobom trzecim możliwe jest  po przedłożeniu upoważnienia notarialnego.