Zasady rozliczania roku akademickiego 2021/22

I i II rok studiów I stopnia

Warunki jakie musi spełniać student by uzyskać rozliczenie etapu w I terminie:

 1.   posiadać wszystkie oceny w USOSweb - są one podstawą do rozliczenia (wszelkie braki, niezgodności - student wyjaśnia z prowadzącym);
 2.   przedmioty muszą być podpięte pod program i etap oraz zgłoszone do rozliczenia w USOSweb do 14.09.2022. Prosze wygenerowaś Kartę okresowych osiągnięć/przebiegu studiów i sprawdzić czy wszystkie przedmioty realizowane w tym roku występują na karcie. Jeśli brakuje proszę sprawdzić podpięcia.

Rozliczenie programu studiów na podstawie zgłoszenia programu do rozliczenia w USOSweb i informacji przesłanej mailem do 15.09.2022 na adres: martaczyzewska@uw.edu.pl
Tytuł maila: ? rok rozliczenie
W treści maila należy podać nr albumu oraz imię i nazwisko. W przypadku podania info + PODANIE.

I rok I stopnia –podaje informację o wyborze I i II modułu (patrz. Programy zajęć https://ia.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia/plany-zajec-i-sesji-programy) i ewentualnej chęci rozpoczęcia ścieżki nauczycielskiej.

Opłaty wynikające z warunków naliczane będą pod koniec października (termin płatności za sem. zimowy – 31.10.2022)

Studenci SFK III i IV roku zgłaszają się do mgr. Lidii Matuszewskiej. I rok do swojego opiekuna.

 

III rok studiów I stopnia

Rok akademicki 2021/22

Warunki jakie musi spełniać student by uzyskać rozliczenie III etapu i przystąpić do  egzaminu licencjackiego/przedmiotowego w dniu 12.09.2022 roku:

 1.   posiadać wszystkie oceny w USOSweb - są one podstawą do rozliczenia (wszelkie braki, niezgodności - student wyjaśnia z prowadzącym). Wyjątek seminarium licencjackie (sekretariat wpisuje ZAL przy rozliczeniu)
 2. zarchiwizowana praca licencjacka w APD wraz z recenzjami najpóźniej do 07.09.2021
 3.  przedmioty muszą być podpięte pod program i etap oraz zgłoszone do rozliczenia w USOSweb najpóźniej do 06.09.2022. Prosze wygenerowaś Kartę okresowych osiągnięć/ przebiegu studiów i sprawdzić czy wszystkie przedmioty realizowane w tym roku występują na karcie. Jeśli brakuje proszę sprawdzić podpięcia.

Rozliczenie programu studiów na podstawie zgłoszenia programu do rozliczenia w USOSweb i informacji przesłanej mailem najpóźniej do 07.09.2022 na adres: j.sokolowska@uw.edu.pl
Tytuł maila: 3 rok rozliczenie
W treści maila należy podać nr albumu oraz imię i nazwisko

Po sprawdzeniu programu pracownik sekretariatu zarejestruje na egzamin licencjacki (nie podlega on podpięciu), jeśli nie pojawi się egzamin w przedmiotach do 09.09.22 należy o tym fakcie poinformować wysyłając maila na j.sokolowska@uw.edu.pl

Studenci SFK zgłaszają się do Pani mgr. Lidii Matuszewskiej

Opłaty za wydanie dyplomów

Studenci rozpoczynający studia w roku 2018/19 płatność do 12.09.22

 • Dyplom w wersji polskiej – 60 zł (oryginał i dwa odpisy w jęz. polskim + suplementy),
 • Dyplom z wersją angielską – 100 zł (oryginał i odpis w jęz. polskim i odpis w jęz. angielskim + suplementy).

Numer konta do przelewu - Indywidualny numer konta z USOS

Studenci rozpoczynający studia w roku 2019/20

 • Dyplom w wersji polskiej – bezpłatnie (oryginał i dwa odpisy w jęz. polskim + suplementy),
 • Dyplom z wersją angielską – bezpłatnie (oryginał i odpis w jęz. polskim i odpis w jęz. angielskim + suplementy). Aby otrzymać odpis i suplement w wersji angielskiej należy przed obroną złożyć w tej sprawie wniosek w USOS (podania- inne).

Dodatkowe odpisy dokumentów odpłatne:

 • Odpis dyplomu – 20 zł
 • Odpis suplementu – 20 zł.

Numer konta do przelewu

15 1160 2202 0000 0000 6232 5750

Instytut Anglistyki, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa, tytułem opłata za odpis dypl./suplem.

Egzamin licencjacki nie podlega podpięciom.

Prosimy o sprawdzenie poprawności danych w USOS (nr tel., adres mail, itp.).

 Do odbioru dyplomu niezbędne są:    

a. wypełniona e-obiegówka w systemie USOSweb. Podpunkty dotyczące płatności i ELS wypełnia sekretariat w momencie wydawania dyplomu.

b. legitymacja studencka – w przypadku niepodejmowania studiów w Uniwersytecie Warszawskim; w przypadku kontynuacji studiów należy okazać decyzję o przyjęciu na studia II stopnia lub zaświadczenie o byciu studentem

Wydanie dyplomu osobom trzecim możliwe jest  po przedłożeniu upoważnienia i podpisanej klauzuli informacyjnej: