Zasady rozliczania roku akademickiego 2020/21

I i II rok studiów I stopnia

Warunki jakie musi spełniać student by uzyskać rozliczenie etapu w I terminie:

  1.   posiadać wszystkie oceny w USOSweb - są one podstawą do rozliczenia (wszelkie braki, niezgodności - student wyjaśnia z prowadzącym);
  2.   przedmioty muszą być podpięte pod program i etap oraz zgłoszone do rozliczenia w USOSweb do 15.09.2021. Prosze wygenerowaś Kartę okresowych osiągnięć/przebiegu studiów i sprawdzić czy wszystkie przedmioty realizowane w tym roku występują na karcie. Jeśli brakuje proszę sprawdzić podpięcia.

Rozliczenie programu studiów na podstawie zgłoszenia programu do rozliczenia w USOSweb i informacji przesłanej mailem do 18.09.2021 na adres: martaczyzewska@uw.edu.pl
Tytuł maila: ? rok rozliczenie
W treści maila należy podać nr albumu oraz imię i nazwisko. W przypadku podania info + PODANIE.

I rok I stopnia –do maila należy załączyć zdjęcie zaświadczenia o odbyciu szkolenia bibliotecznego (brak zaświadczenia skutkuje brakiem rozliczenia roku), oraz informację o wyborze I i II modułu (patrz. Programy zajęć https://ia.uw.edu.pl/dla-studentow/studia-i-stopnia/plany-zajec-i-sesji-programy) i ewentualnej chęci rozpoczęcia ścieżki nauczycielskiej.

UWAGA Rozliczenie roku w USOSweb może być widoczne dopiero po 25.09.2021.

Opłaty wynikające z warunków naliczane będą pod koniec października (termin płatności za sem. zimowy – 31.10.2021)

Studenci SFK zgłaszają się do mgr. Lidii Matuszewskiej

 

III rok studiów I stopnia

Rok akademicki 2020/21

Warunki jakie musi spełniać student by uzyskać rozliczenie III etapu i przystąpić do  egzaminu licencjackiego/przedmiotowego w dniu 13.09.2021 roku:

  1.   posiadać wszystkie oceny w USOSweb - są one podstawą do rozliczenia (wszelkie braki, niezgodności - student wyjaśnia z prowadzącym). Wyjątek seminarium licencjackie (sekretariat wpisuje ZAL przy rozliczeniu)
  2. zarchiwizowana praca licencjacka w APD wraz z recenzjami najpóźniej do 8.09.2021
  3.  przedmioty muszą być podpięte pod program i etap oraz zgłoszone do rozliczenia w USOSweb najpóźniej do 8.09.2021. Prosze wygenerowaś Kartę okresowych osiągnięć/ przebiegu studiów i sprawdzić czy wszystkie przedmioty realizowane w tym roku występują na karcie. Jeśli brakuje proszę sprawdzić podpięcia.

Rozliczenie programu studiów na podstawie zgłoszenia programu do rozliczenia w USOSweb i informacji przesłanej mailem do 9.09.2021 na adres: j.sokolowska@uw.edu.pl
Tytuł maila: 3 rok rozliczenie
W treści maila należy podać nr albumu oraz imię i nazwisko

Po sprawdzeniu programu pracownik sekretariatu zarejestruje na egzamin licencjacki (nie podlega on podpięciu), jeśli nie pojawi się egzamin w przedmiotach do 10.09.21 należy o tym fakcie poinformować wysyłając maila na j.sokolowska@uw.edu.pl

Studenci SFK zgłaszają się do Pani mgr. Lidii Matuszewskiej

Do 12.09.2021 dokonuje wpłaty za dyplom: 60 zł (tylko wersja polska) lub 100 zł (wersja polska i angielska) na indywidualne konto w USOSweb.

Egzamin licencjacki nie podlega podpięciom.

Prosimy o sprawdzenie poprawności danych w USOS (nr tel., adres mail, itp.).

 Do odbioru dyplomu niezbędne są:    

a. wypełniona e-obiegówka w systemie USOSweb. Podpunkty dotyczące płatności i ELS wypełnia sekretariat w momencie wydawania dyplomu.

b. legitymacja studencka – w przypadku niepodejmowania studiów w Uniwersytecie Warszawskim; w przypadku kontynuacji studiów należy okazać decyzję o przyjęciu na studia II stopnia lub zaświadczenie o byciu studentem

Wydanie dyplomu osobom trzecim możliwe jest  po przedłożeniu upoważnienia i podpisanej klauzuli informacyjnej: