Stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stosowane do umów cywilno-prawnych płatne ze środków budżetowych i pozabudżetowych 2020/2021

Stanowisko

Stawka (PLN)

lektor, instruktor

75

asystent

75

starszy asystent

90

badacz wizytujący

90

wykładowca wizytujący

90

adiunkt

105

docent

110

adiunkt (ze stopniem dr hab.)

110

profesor wizytujący

120

profesor uczelni

120

profesor

125

profesor ze statusem profesora zwyczajnego

135

Uwaga! Stawka za godzinę na studiach zaocznych wynosi 150 % stawki podanej w powyższej tabeli.