Stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stosowane do umów cywilno-prawnych 2022/2023

Stanowisko

Stawka (PLN)

lektor, instruktor

60

asystent

60

starszy asystent

75

badacz wizytujący

75

wykładowca wizytujący

75

adiunkt

90

docent

90

adiunkt (ze stopniem dr hab.)

95

profesor wizytujący

100

profesor uczelni

100

profesor

105

profesor ze statusem profesora zwyczajnego

120