Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

Studia magisterskie dwuletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym zaocznym (płatnym).

Studia II stopnia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

 

Rejestracja

Kandydaci na studia II stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów:  https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/field/P_FLA/

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024

dla Filologii angielskiej str. 354

http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Zal_nr_1_U_rekrutacyjna_147_2023-24.pdf