Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

Studia magisterskie dwuletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym zaocznym (płatnym).

Studia II stopnia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

 

Rejestracja

Kandydaci na studia II stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/field/P_FLA/ 

Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2024/2025

dla Filologii angielskiej str. 376, 379, 382

https://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Zal_nr_1_uchwala_rekrutacyjna_2024-25.pdf