Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

Studia magisterskie dwuletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym zaocznym (płatnym).

  •          stacjonarne, limit miejsc 133
  •          niestacjonarne zaoczne, limit miejsc 70, opłata wynosi 2800 zł za semestr

Studia II stopnia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Rejestracja

Kandydaci na studia II stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów:  https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/

Rejestracja na II turę rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne II stopnia w systemie IRK trwa od 10.08.2021 r. do 6.09.2021 r.

Egzaminy w formie zdalnej odbędą się:

Egzamin z jęz. angielskiego poziom C1 - 14 września, godz. 10.00

Egzamin wstępny  - 16 września, godz. 10.00

Informacja o studiach stacjonarnych na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S2-FLA/?from=field:P_FLA

Informacja o studiach niestacjonarnych zaocznych na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/NZ2-FLA/?from=field:P_FLA