Rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA

 

Studia magisterskie dwuletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym zaocznym (płatnym).

  •          stacjonarne, limit miejsc 133
  •          niestacjonarne zaoczne, limit miejsc 70, opłata wynosi 2800 zł za semestr

Studia II stopnia przeznaczone są dla kandydatów posiadających dyplom licencjata lub magistra (lub równoważny) dowolnego kierunku.

Rejestracja

Kandydaci na studia II stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów:  https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/PELNE2019/

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia w systemie IRK trwa od 12.08. do 11.09.2019 r.

Rejestracja na studia niestacjonarne zaoczne II stopnia w systemie IRK trwa od 5.08. do 5.09.2019 r.

Termin egzaminu C1 – 17 września 2019 r.

Osoby, które chcą kandydować na studia magisterskie na podstawie egzaminu C1 IA albo C1 UW zdanego w ciągu ostatnich 5 lat prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną Instytutu Anglistyki: rekrutacja.angli@uw.edu.pl

Informacja o studiach stacjonarnych na stronie: https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-FLA/?from=field:P_FLA 

Informacja o studiach niestacjonarnych zaocznych na stronie:https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/NZ2-FLA/?from=field:P_FLA

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym są takie same jak dla kandydatów z dyplomem polskim.