Dyrekcja Instytutu Anglistyki

Dyrektor IA

prof. zw. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

pokój: 334

telefon: (22) 55-314-25

e-mail: dyrekcja.angli@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych

prof. UW dr hab. Dominika Oramus

pokój: 333

telefon: (22) 55-314-11

e-mail: dominika.oramus@uw.edu.pl

Zastępca dyrektora IA ds. studenckich

mgr Elżbieta Foltyńska

pokój: 332

telefon: (22) 55-314-21

email: efoltynska@uw.edu.pl

Pełnomocnicy Dyrektora IA UW:

Koordynatorzy:

  • Koordynator ds. Dydaktyki Przedmiotu „Technologie Informacyjne”: mgr Tomasz Stajszczak
  • Koordynator ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników (Erasmus dla Pracowników): dr hab. Klaudia Łączyńska
  • Koordynator ds. Programu Erasmus dla Studentów: dr Justyna Włodarczyk
  • Koordynator ds. Lektoratów: dr Wojciech Kasprzak