Dyrekcja Instytutu Anglistyki

Dyrektor IA

dr hab. Agnieszka Piskorska

pokój: 334

telefon: (22) 55-314-25

e-mail: a.piskorska@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora IA ds. Naukowych

prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki

  • działalność publikacyjna i wydawnicza pracowników Instytutu;
  • popularyzacja nauki;
  • doradztwo - mentoring i awanse naukowe.

pokój: 333

telefon: (22) 55-314-11

e-mail: bczaplicki@uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora IA ds. współpracy międzynarodowej

prof. ucz. dr hab. Ewa Barbara Łuczak

  • Współpraca międzynarodowa
  • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym (instytucje, ambasady)
  • Promocja

e-mail: e.b.luczak@uw.edu.pl

Kierownik studiów na kierunku filologia angielska

mgr Elżbieta Foltyńska

pokój: 332

telefon: (22) 55-314-21

email: efoltynska@uw.edu.pl

Pełnomocnicy Dyrektora IA UW:

Koordynatorzy:

  • Koordynator ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników (Erasmus dla Pracowników): dr hab. Klaudia Łączyńska
  • Koordynator ds. Programu Erasmus dla Studentów: dr hab. Justyna Włodarczyk
  • Koordynator ds. Lektoratów: dr Wojciech Kasprzak