dr Marta Kisielewska-Krysiuk


Zakład Języka Angielskiego

adiunkt

Pokój numer: 236

Telefon: +48 (22) 5531416

email: m.kisielewska@uw.edu.pl

  Dyżur: Zima 22/23
urlop
dr Marta Kisielewska-Krysiuk

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1999

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2004


Zainteresowania

  • pragmatyka
  • semantyka
  • zjawiska z pogranicza semantyka i pragmatyki
  • zjawiska z pogranicza pragmatyki i socjolingwistyki
  • teorie komunikacji: teoria komunikacji Grice'a, teoria relewancji
  • teorie uprzejmości
  • analiza dyskursu
  • modalność
  • Prawda


Wybrane publikacje

Artykuły

Kisielewska-Krysiuk, M. (2017). Lying, epistemic vigilance and relevance-theoretic comprehension strategies. Acta Philologica, 50, (s. 35-46).

Kisielewska-Krysiuk, M. (2017). Lying and misleading within the philosophy of language: a relevance-theoretic perspective. Anglica. An International Journal of English Studies, 26, (s. 79-100).

Kisielewska-Krysiuk, M. (2016). Lying and the relevance-theoretic explicit/implicit distinction. Anglica. An International Journal of English Studies, 25, (s. 73-86).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN