Zespół Badawczy From Queen Anne to Queen Victoria

Nazwa zespołu z jednej strony zawęża okres, którym się zajmujemy, ale z drugiej podkreśla jego różnorodność. Do tematyki podchodzimy interdyscyplinarnie, a nasze obszary badawcze to zarówno kultura i literatura XVIII i XIX wieku, jak i ich współczesne przetworzenia.

Kontynuujemy i rozwijamy dorobek Ośrodka Studiów Brytyjskich (międzywydziałowej jednostki UW działającej w latach 1990-2014) oraz Pracowni „Ośrodek Studiów Brytyjskich” (funkcjonującej w Instytucie Anglistyki od 2015 do 2020). Jesteśmy otwarci na współpracę – zapraszamy na naszą stronę: qaqv.ia.uw.edu.pl

Zespół tworzą:

 • dr Lucyna Krawczyk-Żywko – koordynatorka
 • dr hab. Dorota Babilas
 • dr hab. Maria Błaszkiewicz
 • prof. Grażyna Bystydzieńska
 • prof. ucz. dr Emma Harris
 • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys
 • mgr Dorota Osińska, doktorantka
 • dr hab. Magdalena Pypeć
 • dr hab. Paweł Rutkowski
 • dr Przemysław Uściński
 • mgr Dorota Traczewska, BIA
 • mgr Julia Wilde, doktorantka