Page 1 of 3.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich – harmonogram na luty

Sprawy organizacyjne: pracownicze

zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi rekrutacjami na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich* w okresie do 28 lutego 2022 r.:

Wytyczne dla użytkowników obiektu Hoża 69 od 1 października 2021

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: pracownicze

Wymienione zasady muszą być przestrzegane do odwołania.

Informacje dla doktorantów i promotorów

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W zakładce Przewody Doktorskie znajdują się informacje dotyczące:

- Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

- Przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019.

Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich* - oferta na wrzesień

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu.

Forum Dobrych Praktyk

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zaprasza społeczność Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się online 11 maja 2021.

Oferta szkoleń kwiecień 2021

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zapraszamy do udziału w kwietniowych szkoleniach dla nauczycieli akademickich - przygotowaliśmy szeroką ofertę z wielu obszarów wiedzy i kompetencji przydatnych w pracy dydaktycznej oraz badawczej.

Aktualna oferta szkoleń

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W aktualnej ofercie dla nauczycieli akademickich przygotowaliśmy szkolenia z nowych trendów dydaktycznych, dotyczące rozwoju osobistego oraz specjalistycznych kompetencji przydatnych w prowadzeniu badań.

Karty publikacji i PBN - Nowy harmonogram wprowadzania danych.

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Począwszy od marca, napływające karty publikacji będę przekazywane zbiorczo do wydziałowego koordynatora PBN 15 dnia każdego miesiąca. Po otrzymaniu kart, wydziałowy koordynator wpisze dane do PBN do 25 dnia każdego miesiąca. Po tym czasie pracownicy będą mogli zweryfikować czy dane zostały wprowadzone oraz zgłaszać uwagi. Karty publikacji należy przesyłać na maila: a.dolegiewicz@uw.edu.pl.

Luty/Marzec - szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Aktualna oferta szkoleń. W najnowszym harmonogramie znalazły się również pierwsze szkolenia realizowane w programie IDUB.

Tabela stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Stawki wynagrodzeń za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stosowane do umów cywilno-prawnych płatne ze środków budżetowych i pozabudżetowych 2020/2021

Page 1 of 3.