Aktualności


Strona 1 z 3.

Karty publikacji i PBN - Nowy harmonogram wprowadzania danych.

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Począwszy od marca, napływające karty publikacji będę przekazywane zbiorczo do wydziałowego koordynatora PBN 15 dnia każdego miesiąca. Po otrzymaniu kart, wydziałowy koordynator wpisze dane do PBN do 25 dnia każdego miesiąca. Po tym czasie pracownicy będą mogli zweryfikować czy dane zostały wprowadzone oraz zgłaszać uwagi. Karty publikacji należy przesyłać na maila: a.dolegiewicz@uw.edu.pl.

Wydłużony czas realizacji zakupów książek

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Biblioteka IA informuje, że dostawcy książek wydanych w Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na wydłużony czas dostaw, w związku z odprawami celnymi na granicy. Dlatego prosimy o składanie zamówień w trybie uwzględniającym oczekiwanie dodatkowe 3-4 tygodnie.

American Urban Utopias - dr hab. Aneta Dybska

Nauka: wykłady otwarte

Celem wykładu jest przedstawienie głównych koncepcji urbanistycznych, które ukształtowały myślenie o przestrzeni miejskiej Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Wykład odbył się w ramach festiwalu nauki 2020.

Informacje dla doktorantów i promotorów

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

W zakładce Przewody Doktorskie zamieszczone zostały informacje dotyczące:

- Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

- Przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019.

Call for papers

Nauka: konferencje

"Conflicted and divided – representations of crises in theatre, film and media"

26-27 November 2021

University of Łódź - Faculty of Philology

Department of English Studies in Drama, Theatre and Film

Luty/Marzec - szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Aktualna oferta szkoleń. W najnowszym harmonogramie znalazły się również pierwsze szkolenia realizowane w programie IDUB.

Tabela stawek za pracę w godzinach ponadwymiarowych

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Stawki wynagrodzeń za pracę w godzinach ponadwymiarowych oraz stosowane do umów cywilno-prawnych płatne ze środków budżetowych i pozabudżetowych 2020/2021

Luty - szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Początek lutego to ostatni moment, by skorzystać ze szkoleń nt. „Zdalne egzaminy pisemne i ustne - przygotowanie do sesji” prowadzone przez dr. Michała Kozdrę, w terminach:

 

- 2 lutego, godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 1 lutego, godz. 12:00)

- 8 lutego, godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 4 lutego, godz. 10:00)

Rada Naukowa

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

Najbliższe posiedzenie RNIA odbędzie się od 4 do 12 lutego w trybie zdalnym uproszczonym (bez wideokonferencji)

Szkolenia PBN

Sprawy organizacyjne: sprawy pracownicze

W dniach:

- 19.01. (wtorek) o godz. 16:30

- 20.01. (środa) o godz. 16:30

- 22.01. (piątek) o godz. 16.30

 

odbędą się szkolenia online dla pracowników Wydziału przygotowane i przeprowadzone przez Wydziałowego Importera Danych Bibliograficznych p. Maję Bogajczyk, która zaprezentuje czynności, które musi wykonać każdy pracownik (takie jak zsynchronizowanie publikacji z PBN i ORCiD), aby jej/jego publikacje mogły być uznane w procesie ewaluacji oraz sposób uzupełnienia i poprawienia danych znajdujących się w systemie.

Strona 1 z 3.