Rada Naukowa Instytutu Anglistyki

W skład Rady Naukowej Instytutu Anglistyki wchodzą  wszyscy samodzielni pracownicy jednostki oraz reprezentanci innych grup pracowników, doktorantów i studentów. Rada jest ciałem z głosem doradczym we wszystkich sprawach Instytutu, a jej uchwały obowiązują dyrektora.

Kontakt mailowy: RNIA@wn.uw.edu.pl

Wnioski zgłaszane do porządku dziennego należy przesyłać na powyższy adres 10 dni przez posiedzeniem.

Najbliższe terminy zebrania Rady Naukowej IA UW:

RNIA zbiera się zdalnie do odwołania; informacje o terminach będą podawane na bieżąco.

Skład Rady Naukowej


Przewodnicząca Rady Naukowej:

 • prof. ucz. dr hab. Izabela Szymańska

Pracownicy samodzielni:

 • dr hab. Dorota Babilas
 • prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz
 • dr hab. Maria Błaszkiewicz
 • prof. ucz. dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk
 • prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Czaplicki     
 • dr hab. Aneta Dybska
 • dr hab. Julia Fiedorczuk
 • prof. ucz. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
 • prof. dr hab. Elżbieta Górska      
 • prof. ucz. dr hab. Barry Keane
 • dr hab. Katarzyna Kociołek
 • dr hab. Paweł Kornacki
 • prof. dr hab. Barbara Kowalik
 • dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska
 • prof. ucz. dr hab. Ewa Łuczak
 • prof. ucz. dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys
 • prof. ucz. dr hab. Beata Łukaszewicz
 • dr hab. Mirosław Miernik
 • prof. ucz. dr hab. Zbigniew Możejko
 • prof. ucz. dr hab. Monika Opalińska
 • prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus
 • prof. ucz. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic
 • prof. ucz. dr hab. Marek Paryż
 • dr hab. Tadeusz Pióro
 • dr hab. Agnieszka Piskorska
 • dr. hab. Anna Pochmara-Ryżko
 • dr hab. Magdalena Pypeć
 • dr hab. Anna Rędzioch-Korkuz
 • prof. dr hab. Jerzy Rubach
 • dr hab. Paweł Rutkowski
 • prof. ucz. dr hab. Marzena Sokołowska - Paryż
 • dr hab. Ewa Wałaszewska
 • prof. ucz. dr hab. Justyna Wierzchowska
 • dr hab. Anna Wojtyś
 • prof. ucz. dr hab. Justyna Włodarczyk
 • dr hab. Joanna Ziarkowska-Ciechanowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • mgr Elżbieta Foltyńska
 • dr Katarzyna Kociołek
 • dr Agata Kochańska
 • dr Marta Kisielewska-Krysiuk
 • dr Maciej Rosiński
 • dr Paweł Rydzewski
 • dr Dariusz Zembrzuski

Przedstawiciele pracowników nie będących  nauczycielami akademickimi:

 • mgr Lidia Matuszewska
 • mgr Joanna Sokołowska

Przedstawiciele słuchaczy studiów doktoranckich:

w trakcie wyborów

Przedstawiciele Samorządu Studentów:

w trakcie wyborów

Sekretarz Rady:

 • mgr Aleksandra Szugajew.