Dla pracowników


Aktualności pracownicze ⇒

Kserowanie materiałów na egzaminy

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Pracownicy Wydziału Neofilologii w celu kserowania materiałów na egzaminy dla studentów mają możliwość skorzystania z kserokopiarki znajdującej się w Bibliotece WN, pok. 0.150 w godzinach otwarcia, tj. poniedziałek-piątek 10:00-18:00; karta dostępu do ksero będzie każdorazowo udostępniana przez Pracownika Czytelni.

Program Edukacja - wyjazdy pracowników do Norwegii

Sprawy organizacyjne: pracownicze

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

Zakończenie przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych wszczętych do 30.04.2019 r.

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zaleca się, by kandydaci, których dotyczą wspomniane zasady, złożyli pracę doktorską najpóźniej na początku 2023 r. oraz przystąpili do egzaminów doktorskich, co umożliwi przeprowadzenie wymaganych czynności w przewodach doktorskich przez rady naukowe dyscyplin oraz komisje doktorskie i egzaminacyjne.