Dla pracowników


Aktualności pracownicze ⇒

COVID-19 zarządzenie rektora UW

Sprawy organizacyjne: studenckie
Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zgodnie z § 8 zarządzenia nr 112 rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022:

 

W budynkach Uniwersytetu Warszawskiego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Prowadzący zajęcia może zdecydować, że ze względu na charakter zajęć uczestnicy mogą nie używać maseczki.

 

Prowadzący zajęcia są zwolnieni z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich* - oferta na wrzesień

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu.

 

Forum Dobrych Praktyk

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Zespół Centrum Kompetencji Cyfrowych UW zaprasza społeczność Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Forum Dobrych Praktyk, która odbędzie się online 11 maja 2021.