Dla pracowników


Aktualności pracownicze ⇒

Science for Ukraine – czyli naukowcy naukowcom

Sprawy organizacyjne: pracownicze

Jeśli chcesz pomóc kolegom i koleżankom w Ukrainie przetrwać w czasie wojny, zaangażuj się w projekt Science For Ukraine.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich – harmonogram na kwiecień

Sprawy organizacyjne: pracownicze

zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi rekrutacjami na szkolenia i kursy dla nauczycieli akademickich

Informacje dla doktorantów i promotorów

Sprawy organizacyjne: pracownicze

W zakładce Przewody Doktorskie znajdują się informacje dotyczące:

- Sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i nie mają wszczętego przewodu doktorskiego

- Przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019.