Instytut Anglistyki

Sekretariat ds. studenckich 22-55-314-18 lub 22-55-314-19

Kontakt

Aktualności

2 listopada dniem wolnym od zajęć.

Sprawy organizacyjne

Prodziekan ds. studenckich, w porozumieniu z Dziekanem, Kierownikami Studiów i Radą Samorządu Studentów, ustanawia wtorek 2 listopada dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na Wydziale Neofilologii. Zamknięte będą również sekretariaty i biblioteka IA.

Kalendarz wydarzeń

Spotkanie informacyjne Studenckiego Koła Naukowego UW dla Klimatu

Nauka

Na UW powstało Studenckie Koło Naukowe dla Klimatu. Przekazujemy zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym.

Jan-Noël Thon - "Postdigital Aesthetics and Processes of Remediation in Recent Indie Games"

Nauka: wykłady otwarte

New Media in Contemporary Culture is a series of online lectures and workshops organized in the Institute of English Studies at the University of…