Instytut Anglistyki

Sekcja Obsługi Studentów 22-55-314-19

Kontakt

Aktualności

Macbeth performed by The Cheerful Hamlets

Specjalne: wydarzenia

Spektakl odbędzie się w dniach 9, 10 i 11 grudnia. Godz. 18-21. Scena BUW, wstęp wolny.

Pozostałe wiadomości ⇒

Kongres Humanistyczny "Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość", 7-9 grudnia

Nauka: konferencje

Cykl szkoleń z neurolingwistyki

Nauka: warsztaty/szkolenia

Kalendarz wydarzeń

Workshop on Stress Management

Nauka: warsztaty/szkolenia

Warsztat odbędzie się stacjonarnie, 5 grudnia w godz. 9:30-16:30 na Wydziale Neofilologii.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Sprawy organizacyjne

Mgr Ammar Al-Khawlani, rozprawa doktorska pt. "The effect of self-regulation, metacognition and learning strategies on English language learning at…

Uniwersytet europejski a współczesna humanistyka

Nauka: wykłady otwarte

Kongres Humanistyczny "Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość". Kongres zainauguruje debata 4EU+ "Uniwersytet europejski a współczesna humanistyka",…

Macbeth performed by The Cheerful Hamlets

Specjalne: wydarzenia

Spektakl odbędzie się w dniach 9, 10 i 11 grudnia. Godz. 18-21. Scena BUW, wstęp wolny.