Instytut Anglistyki - Strona dla studentów

Sekretariat ds. studenckich 22-55-314-18 lub 22-55-314-19

Odwołane zajęcia / Komunikaty

Biblioteka Instytutu Anglistyki czynna w lipcu i wrześniu we wtorki, czwartki i soboty w godz. 11-15. W sierpniu : zamknięta (prace porządkowe w przestrzeni magazynowej)

09-06-20

Kalendarz wydarzeń

Content-Subject Exam for the BA Degree

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

The following link will take you to the Moodle space for the

Content-Subject Exam for the BA Degree, starting at 9am. Click below for more details...

Content-Subject Exam for the BA Degree - PRACTICE VERSION

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

We have prepared a practice version of the BA content-subject exam. The mock test will be open on Monday, July 6th from 16:00 until 20:00.

C1 English exam

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

This link will take you to the Moodle space for the 3rd year C1 English Language exam, starting at 9am). The key was sent out via U-mail.

Wiadomości

Practical English exemptions

Sprawy organizacyjne: rejestracje/egzaminy

Let me remind you that the deadline for the submission of applications for exemption from PE classes is July 15, 2020 and that it is necessary to send me the scan of your signed application via e-mail, as I announced on June 15. Make sure that the attached 'karta przebiegu studiów' contains your C1 exam grade.

 

I would appreciate if you sent me your applications as soon as possible. July 15 is the last day and afterwards your applications will be rejected.

 

Coordinator of Practical English

Dr Wojciech Kasprzak

Bezpłatny dostęp do platformy korpusowej Sketch Engine

Nauka

Dzięki staraniom zespołu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (Priorytetowy Obszar Badawczy IV: Przekraczanie granic humanistyki) Uniwersytet Warszawski dołączył do grona prawie 400 europejskich uczelni, które otrzymały dostęp do zasobów i narzędzi korpusowych platformy Sketch Engine, sponsorowany w ramach projektu europejskiego ELEXIS. Wszyscy pracownicy doktoranci i studenci UW mogą bezpłatnie korzystać z tego oprogramowania do 1 kwietnia 2022 roku.

Sojusz 4EU+

Nauka

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski można składać do 15 lipca.

Nasze zajęcia

Nauczanie języka i kultury w dobie globalizacji

Język w kulturze i kultura w języku - od polityki językowej do języka polityki.

Amerykańska krytyka feministyczna

Poznaj teorię, która zmienia świat!

Historia słownictwa angielskiego

Sekretne życie słów angielskich

Studenckie sprawy