Institute of English Studies - Homepage for students

[Translate to English:]

Student Affairs 22-55-314-18 lub 22-55-314-19

Cancelled classes / Notices

The Library will be open in July and September: Tuesday, Thursday and Saturdays, 11:00 a.m. - 3:00 p.m. The library will be closed in August.

09-06-20

Upcoming events

Content-Subject Exam for the BA Degree

General announcements: registration/exams

The following link will take you to the Moodle space for the

Content-Subject Exam for the BA Degree, starting at 9am. Click below for more details...

Content-Subject Exam for the BA Degree - PRACTICE VERSION

General announcements: registration/exams

We have prepared a practice version of the BA content-subject exam. The mock test will be open on Monday, July 6th from 16:00 until 20:00.

C1 English exam

General announcements: registration/exams

This link will take you to the Moodle space for the 3rd year C1 English Language exam, starting at 9am). The key was sent out via U-mail.

News

Practical English exemptions

General announcements: registration/exams

Let me remind you that the deadline for the submission of applications for exemption from PE classes is July 15, 2020 and that it is necessary to send me the scan of your signed application via e-mail, as I announced on June 15. Make sure that the attached 'karta przebiegu studiów' contains your C1 exam grade.

 

I would appreciate if you sent me your applications as soon as possible. July 15 is the last day and afterwards your applications will be rejected.

 

Coordinator of Practical English

Dr Wojciech Kasprzak

Bezpłatny dostęp do platformy korpusowej Sketch Engine

Science

Dzięki staraniom zespołu Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza (Priorytetowy Obszar Badawczy IV: Przekraczanie granic humanistyki) Uniwersytet Warszawski dołączył do grona prawie 400 europejskich uczelni, które otrzymały dostęp do zasobów i narzędzi korpusowych platformy Sketch Engine, sponsorowany w ramach projektu europejskiego ELEXIS. Wszyscy pracownicy doktoranci i studenci UW mogą bezpłatnie korzystać z tego oprogramowania do 1 kwietnia 2022 roku.

Sojusz 4EU+

Science

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wnioski można składać do 15 lipca.

Our classes

Language-and-Culture Teaching in the Era of Globalization

How much language in a culture? How much culture in a language? From language policy to language and politics.

American Feminist Criticism

Read the theory that keeps changing the world!

A History of English Words

The secret life of English words