Informacje o stronie - ilustracja

Informacje o stronie

Dostępność

Przygotowując tę stronę zadbaliśmy o jej dostępność dla wszystkich użytkowników. Audyt dostępności został wykonany przez Utilitia sp. z o.o. w kwietniu i maju 2019 roku, a wszystkie zalecenia zostały wdrożone przed uruchomieniem strony. Jeśli jednak natkniesz się na jakąś trudność z obsługą strony - daj nam znać. Naszym celem od samego początku było bowiem stworzenie strony wygodnej i dostępnej.

Korzystając z okazji, my, twórcy strony, wyrażamy serdeczne podziękowania panu Mikołajowi Rotnickiemu z Utilitia, za wskazówki i rekomendacje, które znacząco wpłynęły na ostateczny kształt strony i które wykraczają poza zwykły audyt dostępności.

Sprawy techniczne

Stworzenie tej strony nie byłoby możliwe bez oprogramowania open source. W szczególności:

Typo3 - Content Management System ułatwiający tworzenie złożonych stron wielojęzycznych. Wykorzystujemy również rozszerzenia typo3, m.in. news, dce i typo3-solr. Nginx jest naszym serwerem www a typo3 działa dzięki php.

VueJS - framework javascript, który pozwolił nam na dodanie elementów interaktywnych z zachowaniem dostępności i szybkości działania. Wykorzystujemy również pakiety vue-i18n, date-fns, fontfaceobserver, lazysizes i inne. Pliki wyjściowe kompilujemy z pomocą webpack, babel i postcss.

Podstawą naszych arkuszy CSS jest pakiet Bulma, ale tworząc własne style intensywnie korzystaliśmy z technologii CSS grid. Wiele zawdzięczamy dokumentacji tworzonej przez Jen Simmons.

Podczas prac nasz zespół korzystał z github.com jako repozytorium i ora.pm jako narzędzia do zarządzania projektem.

Realizacja

Przygotowanie projektu i jego założeń było możliwe dzięki zaangażowaniu dyrekcji, wykładowców i pracowników Instytutu Anglistyki, oraz samorządu studentów IA.

Stronę na zlecenie Instytutu Anglistyki UW zrealizował zespół programistów www.babyboom.pl. Projekt przygotowany został przez MK. Nadzór nad realizacją projektu oraz większość prac programistycznych podczas wdrożenia typo3 - Jan Ślusarczyk.