Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

Działania naukowo-dydaktyczne Zakładu rozwijają się przede wszystkim w dwóch kierunkach: językoznawstwa stosowanego, w tym kształcenia nauczycieli języka angielskiego, oraz przekładoznawstwa. Trzeci, nowy obszar zainteresowań niektórych pracowników Zakładu to szeroko pojęte studia szkockie. Badania naukowe pracowników Zakładu w tych dziedzinach przekładają się na szeroką gamę kursów proponowanych studentom zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Kursy te są również włączone w program studiów niestacjonarnych magisterskich (tzw. studiów zaocznych).

Więcej o zakładzie
Badania prowadzone w zakładzie

Seminaria magisterskie prowadzone w roku akademickim 2022/2023:

Pracownicy zakładu

mgr Karolina Czopek

mgr Karolina Czopek

Współpracownik

dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković

dr Agnieszka Kałdonek-Crnjaković Kierowniczka Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

Adiunkt

dr Tatiana Kamińska

dr Tatiana Kamińska

Starszy Wykładowca

dr Wojciech Kasprzak

dr Wojciech Kasprzak Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Nauczania Bloku Przedmiotów „Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”, Koordynator ds. Lektoratów

Starszy Wykładowca

dr Magdalena Kizeweter

dr Magdalena Kizeweter Opiekunka I roku

Starszy Wykładowca

dr Agata Klimczak-Pawlak

dr Agata Klimczak-Pawlak Koordynatorka ds. Programu Erasmus dla Studentów

Adiunkt

prof. ucz. dr hab. Zbigniew Możejko

prof. ucz. dr hab. Zbigniew Możejko Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Kształcenia Nauczycieli

Profesor Uczelni

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorska

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Piskorska Dyrektor Instytutu Anglistyki

Profesor Uczelni

mgr Sylwia Szawłowska

mgr Sylwia Szawłowska

Współpracownik