Zakład językoznawstwa stosowanego

Działania naukowo-dydaktyczne Zakładu rozwijają się przede wszystkim w dwóch kierunkach: językoznawstwa stosowanego, w tym kształcenia nauczycieli języka angielskiego, oraz translatoryki. Trzeci, nowy obszar zainteresowań niektórych pracowników Zakładu to szeroko pojęte studia szkockie. Badania naukowe pracowników Zakładu w tych dziedzinach  przekładają się na szeroką gamę kursów proponowanych studentom zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Kursy te są również włączone w program studiów niestacjonarnych magisterskich (tzw. studiów zaocznych).

Więcej o zakładzie
Badania prowadzone w zakładzie
 

Pracownicy zakładu

dr Tatiana Kamińska

dr Tatiana Kamińska

Starszy Wykładowca

dr Wojciech Kasprzak

dr Wojciech Kasprzak Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Nauczania Bloku Przedmiotów „Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”, Koordynator ds. Lektoratów

Starszy Wykładowca

dr Magdalena Kizeweter

dr Magdalena Kizeweter opiekun I roku

Starszy Wykładowca

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska

dr hab. prof. UW Aniela Korzeniowska Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego

Profesor Nadzwyczajny

dr hab. Zbigniew Możejko

dr hab. Zbigniew Możejko Pełnomocnik Dyrektora IA ds. Kształcenia Nauczycieli

Adiunkt