dr Breno B. Silva


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Pokój numer: 341

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: b.barreto-sil2@uw.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-6574-5896

Profil researchgate

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
dr Breno B. Silva

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2016

magister, Uniwersytet w Nottingham, 2017

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2021

 

TESOL Diploma (270 godzin), Coventry House International, Canada.

TESOL Certificate (120 godzin), Victoria International Academy, Canada.


Zainteresowania

 • przyswajanie języka drugiego/obcego
 • słownictwo akademickie
 • przypadkowe przyswajanie słownictwa w kontekście czytania i pisania
 • psycholingwistyka
 • wielojęzyczność i dwujęzyczność
 • kognaty
 • badania okulograficzne
 • statystyka
 • przyswajanie i nauczanie słownictwa
 • metodologia badań słownictwa
 • metodyka nauczania języka angielskiego – osoby dorosłe


Wybrane publikacje

 • Silva, B., Kutyłowska, K., & Otwinowska, A. (2021). Learning academic words through writing sentences and compositions: Any signs of an increase in cognitive load? Language Teaching Research, 1-33. DOI: 10.1177/13621688211020421.
 • Silva, B., & Otwinowska, A. (2019). VST as a reliable academic placement tool despite cognate inflation effects. English for Specific Purposes, 54, 35-49.
 • Silva, B., & Otwinowska, A. (2018). Vocabulary acquisition and young learners: Different tasks, similar involvement loads. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 56(2), 205-299.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN


Wystąpienia

Wystąpienia
 • Foryś-Nogala, M., Silva, B., Ambroziak, A., Broniś, O., Janczarska, A., Królak, D., and Otwinowska, A. (2021, July). Adapting the Vocabulary Knowledge Scale to measure L3 lexical learning. International Symposium of Bilingualism (ISB). University of Warsaw, Poland.
 • Silva, B., Kutylowska, K., and Otwinowska, A. (2021, July). Learning academic words through writing timed essays, untimed essays, or sentences: Does increased cognitive load affect task involvement? European Second Language Acquisition Conference (EuroSLA). University of Barcelona, Spain.
 • Silva, B. and Otwinowska, A. (2019, May). The lexical learning potential of writing in light of the Involvement Load Hypothesis. 31st International Conference on Foreign and Second Language Acquisition (ICFSLA). Szczyrk, Poland.
 • Silva, B. and Otwinowska, A. (2018, September). Knowledge of academic words predicted by a combination of tests, despite cognate inflation effects. Poster presented at the 24th Annual Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing. Berlin, Germany.
 • Silva, B. and Otwinowska, A. (2018, November). VST as a reliable academic placement tool despite cognate inflation effects. Young Linguists Meeting in Poznan – From exploration to explanation in the study of language. Poznan, Poland.

Inne


Projekty

Learning academic words via sentence and essay writing: Any signs of increased cognitive load? (funded by NCN grant 2019/35/N/HS2/03550).