Działalność naukowa studentów Instytutu Anglistyki

Poza zajęciami także można się wiele nauczyć i aktywnie uczestniczyć w badaniach nad językiem, literaturą i kulturą pod okiem doświadczonych opiekunów! Wielu uczestników naszych kół naukowych publikuje wyniki swoich badań, uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i wymienia swoje doświadczenia z ludźmi nauki na całym świecie.

W Instytucie Anglistyki działają koła naukowe, grupy zainteresowań i czasopisma m.in.:

The Cheerful Hamlets

Teatralne koło naukowe działające przy Instytucie Anglistyki. Anglojęzyczny teatr w Warszawie.


The Flying School of Linguistics Applied

Grupa zajmująca się językoznawstwem stosowanym


Second Thoughts

Second Thoughts to anglojęzyczne czasopismo kulturalne, skierowane głównie do studentów.


Folio

Folio to czasopismo Instytutu Anglistyki publikujące artykuły autorstwa naszych studentów.