Koła naukowe w Instytucie Anglistyki

Poza zajęciami także można się wiele nauczyć i aktywnie uczestniczyć w badaniach nad językiem, literaturą i kulturą pod okiem doświadczonych opiekunów! Wielu uczestników naszych kół naukowych publikuje wyniki swoich badań, uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i wymienia swoje doświadczenia z ludźmi nauki na całym świecie.

W Instytucie Anglistyki działają koła naukowe i grupy zainteresowań, m.in.:

The Cheerful Hamlets

Teatralne koło naukowe działające przy Instytucie Anglistyki. Anglojęzyczny teatr w Warszawie.


The Flying School of Linguistics Applied

Grupa zajmująca się językoznawstwem stosowanym


American Studies Student Project

Celem American Studies Student Project jest rozwijanie zainteresowań studentów Instytutu Anglistyki związanych z kulturą, polityką i problemami społecznymi Stanów Zjednoczonych.