Kształcenie Nauczycieli w Instytucie Anglistyki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia nauczycielskiego w ramach studiów w Instytucie Anglistyki niezależnie od kierunku. Sama ścieżka i późniejsze zdobycie uprawnień są dodatkową ofertą, poza obowiązkowym programem kształcenia; równocześnie zdobycie tych uprawnień w trakcie studiów jest znacznie prostsze czasowo, niż ewentualne późniejsze uzupełnianie ich na studiach podyplomowych.

Ścieżka rozpisana jest na cztery semestry i może być ukończona w ramach studiów pierwszego stopnia; może też być rozłożona w dłuższym czasie i dokończona a studiach drugiego stopnia.

Szczegóły znajdują się w tej tabeli.

UWAGA! Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, które jest podstawą kształcenia nauczycielskiego na ścieżce (patrz: Standardy kształcenie z 2019 r.) uprawnienia do zawodu nauczyciela nabywają Państwo w momencie uzyskania tytułu magistra. Załóżmy, że realizują Państwo całą ścieżkę na st I st, wówczas fakt ten jest odnotowany na Państwa suplemencie st I st; w momencie ukończenia st II st występują Państwo o nadania uprawnień na podstawie zapisów na suplemencie st I st i uprawnienia takie pojawiają się na suplemencie st II st.

WAŻNE! Całość kształcenia na ścieżce jest bezpłatna (tak samo zresztą jak dowolnych innych kursów na UW wykraczających poza program studiów, patrz: Regulamin studiów w UW); jednym warunkiem jest ukończenie w danym semestrze kursów, które się rozpoczęło (patrz: Regulamin...). Ścieżkę można przerwać w dowolnym momencie.

Procedury wstępne:
1. w pierwszym semestrze kształcenia uczestniczą Państwo w trzech przedmiotach (Wykład z pedagogiki, Wykład z psychologii, Emisja głosu); przedmioty te wymagają rejestracji żetonowej (żetony typu-PED).
2. żetony typu-PED przydzielane są przez Sekretariat; proszę pisać na adres: martaczyzewska@uw.edu.pl oraz z.mozejko@uw.edu.pl
3. żetony zostaną Państwu przydzielone w momencie rozliczenia Roku I, gdy znajdą się Państwo na jednym z dwóch kierunków; pierwsza tura rejestracja na przedmioty nauczycielskie odbywa się zwyczajowo na UW na początku czerwca, lecz proszę się tym nie martwić, gdyż będą Państwo mieli dostęp do grup dedykowanych w drugiej turze rejestracji.
4. wykłady są ogólnodostępne, lecz wymagają rejestracji w USOSie.
5. Emisja głosu jest oferowana w grupach dedykowanych dla naszych studentów i także wymaga rejestracji w USOSie (w drugiej turze).