Doskonalenie warsztatu tłumacza w Zakresie Przekładu Pisemnego

Roczne studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów I lub II stopnia, ze znajomością angielskiego na poziomie co najmniej C1. Pomogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy tłumacza zajmującego się przekładem pisemnym tekstów z różnych dziedzin. Przybliżą arkana zawodu, wyjaśnią jak współczesna technologia może pomóc tłumaczowi i jak radzić sobie z tekstami wymagającymi wiedzy merytorycznej z danej dyscypliny.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci dowolnych kierunków studiów wyższych I i II stopnia, znający język angielski na poziomie co najmniej C1.

Koszt studiów

4900 zł za dwa semestry

Program studiów

Program studiów (180 godzin, 32 punkty ECTS) obejmuje następujące przedmioty:

  • Stylistyka porównawcza języka angielskiego i polskiego (15 godzin)
  • Psychologiczne podstawy komunikacji i tłumaczenia (5 godzin)
  • Samodoskonalenie i zapewnienie jakości przekładu (10 godzin)
  • Analiza funkcjonalna tekstów dla celów tłumaczeniowych (15 godzin)
  • Tłumaczenie w teorii i praktyce (15 godzin)
  • Nowoczesne technologie w pracy tłumacza (13 godzin)
  • Styl i tłumaczenie (15 godzin)
  • Wykład prawnika – podstawy prawa autorskiego dla tłumaczy (2 godziny)
  • 6 kursów zajęć warsztatowych obejmujących tłumaczenia tekstów o tematyce ścisłej i technicznej, tekstów biznesowych, dokumentów oraz tekstów naukowych o tematyce humanistycznej (w sumie 90 godzin).

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

2 semestry, zaoczny, zajęcia w soboty w godzinach 9:00-17:30, 10 zjazdów w semestrze (w tym 5 zjazdów w semestrze w trybie zdalnym).

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Terminy zjazdów w roku akademickim 2023/2024:

Semestr zimowy

Semestr letni

14.10.2023 r.

24.02.2024 r.

21.10.2023 r. (online)

9.03.2024 r. (online)

28.10.2023 r.

23.03.2024 r.

18.11.2023 r. (online)

6.04.2024 r. (online)

25.11.2023 r. (online)

13.04.2024 r. (online)

2.12.2023 r.

20.04.2024 r.

16.12.2023 r. (online)

18.05.2024 r. (online)

13.01.2024 r.

25.05.2024 r.

20.01.2024 r. (online)

8.06.2024 r. (online)

27.01.2024 r.

15.06.2024 r.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien znać język angielski na poziomie co najmniej C1, zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/SP-TLPIS/?from=field:FLTG-T

Kontakt

Kierownik studiów: Dr hab. Ewa Wałaszewska (e.walaszewska@uw.edu.pl)