Studia II stopnia, dzienne

Filologia angielska – językoznawstwo

 

Kierunek filologia angielska – językoznawstwo został opracowany w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom konkretnych kompetencji na rynku pracy. Kierunek łączy w sobie wiele dyscyplin: socjologię, pedagogię, psychologię, naukę o komunikacji. Nowoczesne językoznawstwo bada m.in. relację pomiędzy językiem a umysłem ludzkim, zróżnicowanie odmian języka, zastosowanie języka w systemach sztucznej inteligencji, komunikację w tradycyjnych i nowoczesnych mediach, zmiany zachodzące w języku, czy też tłumaczenia różnego rodzaju tekstów.

Na początku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie z dostępnej oferty. Oprócz seminarium magisterskiego studenci będą też mieć możliwość uczestniczenia w kursach i wykładach monograficznych z dyscyplin dodatkowych, tj. literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Dzięki studiom studenci pogłębią znajomość zagadnień, jakimi zajmuje się językoznawstwo, takich jak społeczne i geograficzne odmiany języka, wielojęzyczność, komunikacja w różnych środowiskach, problemy przekładu, językoznawstwo korpusowe i komputerowe, modelowanie języka na potrzeby sztucznej inteligencji i inne. Ich kwalifikacje jako językoznawcy/językoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Mogą również dodatkowo (poza programem obowiązkowym) zdobyć kwalifikacje nauczycielskie.

Ponadto zdobędą kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy. Będą mieli okazję poznać solidne podstawy warsztatu tłumaczeniowego w zakresie literatury pięknej i języków specjalistycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Jak przebiega rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki?