Studia II stopnia, dzienne

Filologia angielska – językoznawstwo

 

Kierunek filologia angielska – językoznawstwo został opracowany w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom konkretnych kompetencji na rynku pracy. Kierunek łączy w sobie wiele dyscyplin: socjologię, pedagogię, psychologię, naukę o komunikacji. Nowoczesne językoznawstwo bada m.in. relację pomiędzy językiem a umysłem ludzkim, zróżnicowanie odmian języka, zastosowanie języka w systemach sztucznej inteligencji, komunikację w tradycyjnych i nowoczesnych mediach, zmiany zachodzące w języku, czy też tłumaczenia różnego rodzaju tekstów.

Na początku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie z dostępnej oferty. Oprócz seminarium magisterskiego studenci będą też mieć możliwość uczestniczenia w kursach i wykładach monograficznych z dyscyplin dodatkowych, tj. literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Dzięki studiom studenci pogłębią znajomość zagadnień, jakimi zajmuje się językoznawstwo, takich jak społeczne i geograficzne odmiany języka, wielojęzyczność, komunikacja w różnych środowiskach, problemy przekładu, językoznawstwo korpusowe i komputerowe, modelowanie języka na potrzeby sztucznej inteligencji i inne.  Ich kwalifikacje jako językoznawcy/językoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów

Ponadto zdobędą kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy. Będą mieli okazję poznać solidne podstawy warsztatu tłumaczeniowego w zakresie literatury pięknej i języków specjalistycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Jak przebiega rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki?