Zakład Kultury Brytyjskiej

Zakład zajmuje się badaniem kultur krajów anglosaskich – głównie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Interesują nas również zagadnienia związane z kulturą Kanady, Australii, Irlandii i krajów postkolonialnych, co wyróżnia nas na tle podobnych jednostek funkcjonujących w ramach uczelni polskich i zagranicznych. Proponujemy podejście interdyscyplinarne, łączące różnorodne teorie, praktyki badawcze, oraz gałęzie nauki, np. historię, kulturoznawstwo, nauki społeczne i polityczne, antropologię, historię sztuki, geografię, literaturoznawstwo. Oferujemy kursy autorskie i seminaria odzwierciedlające aktualne zainteresowania badawcze pracowników Zakładu oraz wielość aspektów kultury – od wysokiej, przez popularną, po czynności codzienne, a także jej tekstów – od literatury, przez jej adaptacje, film, muzykę, modę, fotografię, media, po gry komputerowe czy sport.
 

Pracownicy zakładu

prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus

prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus Zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych

Profesor Uczelni

dr hab. Paweł Rutkowski

dr hab. Paweł Rutkowski Kierownik Zakładu Kultury Brytyjskiej

Adiunkt