Zakład Kultury Brytyjskiej

 

Zajmujemy się kulturą Wysp Brytyjskich, z uwzględnieniem szerszej perspektywy obejmującej Republikę Irlandii oraz kraje Wspólnoty Narodów (Commonwealth of Nations).

W chronologicznych ramach naszych badań znajduje się całość dziejów Anglii i Wielkiej Brytanii, z naciskiem na okres od epoki wczesnonowożytnej do współczesności. 

Obszary badawcze obejmują brytyjską kulturę materialną (zwłaszcza w dziedzinie mody i sztuki), ale także religijną, intelektualną, polityczną i społeczną, zarówno w ujęciu współczesnym, jak i historycznym.

Najważniejsze dziedziny określające naukowy i dydaktyczny profil Zakładu to:

  • historia magii i religii na Wyspach Brytyjskich
  • współczesna recepcja epoki wiktoriańskiej (neowiktorianizm), 
  • badania nad postkolonializmem (szczególnie istotnym w kontekście brytyjskim), 
  • analiza kulturotwórczego znaczenia cyfrowych „nowych mediów” w perspektywie globalnej i lokalnej; 
  • badania nad intermedialnymi adaptacjami rozumianymi jako transfer treści i formy pomiędzy różnorodnymi mediami; 
  • interdyscyplinarne badania nad wzajemną relacją pomiędzy naukami ścisłymi a humanistyką, a także nad rolą, jaką te pierwsze odgrywają we współczesnej kulturze.

 

Pracownicy zakładu

prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus

prof. ucz. dr hab. Dominika Oramus Zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych

Profesor Uczelni

dr hab. Paweł Rutkowski

dr hab. Paweł Rutkowski Kierownik Zakładu Kultury Brytyjskiej

Adiunkt