Zakład Kultury Brytyjskiej

 

Obecny Zakład Kultury Brytyjskiej powstał w 1975 roku jako Zakład Kultury Krajów Anglosaskich. Jego powstanie było odpowiedzią na tzw. „zwrot kulturowy” w prowadzonych w Polsce badaniach humanistycznych, co oznaczało przyjęcie szerszej niż literacka perspektywy kulturowej. Kiedy w roku 1990 wprowadzono w Instytucie Anglistyki nowy system nauczania Zakład wprowadził do oferty dydaktycznej liczne fakultatywne kursy z dziedziny kultury odzwierciedlające zainteresowania badawcze jego pracowników.

Obszar działalności Zakładu Kultury Brytyjskiej obejmuje kulturę Wysp Brytyjskich (w tym Republiki Irlandii), jak również krajów należących do Wspólnoty Narodów (Commonwealth). Pola badawcze – które chronologicznie rozciągają się od wczesnej nowożytności po współczesność –  określają historia społeczna, polityczna, religijna i intelektualna Wielkiej Brytanii, ale także jej kultura materialna, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i mody.

Pracownicy Zakładu stosują narzędzia badawcze używane w szeroko pojętych studiach kulturowych, historii kultury i naukach historycznych. Poszczególne osoby zajmują się węższymi, bardziej specjalistycznymi polami takimi jak: historia sztuki dawnej i współczesnej, studia nad epoką wczesnonowożytną (do roku 1800), studia wiktoriańskie i neowiktoriańskie, jak również studia postkolonialne (szczególnie istotne w kontekście imperialnej przeszłości Wielkiej Brytanii i jej obecnych powiązań z postkolonialną Wspólnotą Narodów). Do tej listy dodaliśmy ostatnio kilka nowych, istotnych dziedzin: studia nad „nowymi” cyfrowymi mediami, adaptacjami oraz ich transmedialnością. Wszystkie powyższe specjalizacje obecne w Zakładzie Kultury Brytyjskiej są bezpośrednio powiązane z naszą ofertą dydaktyczną: wykładami, kursami do wyboru i seminariami.

 

Pracownicy zakładu