dr hab. Paweł Rutkowski


Zakład Kultury Brytyjskiej

adiunkt

Kierownik Zakładu Kultury Brytyjskiej

Pokój numer: 3.515

Telefon: +48 (22) 553 14 24

email: rutkowski.pawel@uw.edu.pl

Profil academia.edu

  Dyżur: Dyżury w semestrze letnim 2023/2024
Wtorek, 13:00-14:30
dr hab. Paweł Rutkowski

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1995

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

średniowieczna i wczesnonowożytna (XVI-XVIII w.) kultura Wielkiej Brytanii i Europy

historia religii i ruchów religijnych

historia reformacji / kontrreformacji i protestantyzmu / katolicyzmu

zjawiska nadprzyrodzone w kulturze tradycyjnej i współczesnej

historia magii i czarownictwa

historia przedmiotów materialnych

studia nad zwierzętami

współczesna Wielka Brytania


Wybrane publikacje

Książki

Rutkowski, Paweł. Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej (Kraków: Universitas, 2012).

Babilas, D. , Piskorska, A. i Rutkowski, P. (red.). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture (Warszawa: Instytut Anglistyki UW, 2014).

Rozdziały

Rutkowski, P. (2019) "Papists, Frogs and Witches: Representing Quakers in 17th-century England". W: Simon J.G. Burton, Michał Choptiany, Piotr Wilczek (red.), Protestant Majorities and Minorities in Early Modern Europe: Confessional Boundaries and Contested Identities (ss. 285-302). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Rutkowski, P. (2018). Pożytek z ducha: duchy i zjawy w osiemnastowiecznej kulturze angielskiej. W: D. Kowalewska, A. Roćko i F. Wolański (red.). Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia. (s. 323-332). Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Rutkowski, P. (2018). The Devil’s Mark, Black Toads and Magic Storms: King James and Witchcraft. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 20-31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rutkowski, P. (2017). "Ta najprzyjemniejsza z rozrywek": Walki kogutów w Anglii wczesnonowożytnej. W: S. Konarska - Zimnicka , L. Kostuch i B. Wojciechowska (Red.). Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy. (s. 215-228). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Rutkowski, P. (2017). The Golden Omen: James II and the Crucifix of King Edward the Confessor. W: M. Błaszkiewicz i Ł. Neubauer (Red.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (s. 141-154). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Rutkowski, P. (2016). Broken China and Flying Teapots. The Stockwell Ghost and the Spectacle of Fear. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 381-388). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Rutkowski, P. (2015). Spór o Czarownicę z Wapping, czyli dwugłos w sprawie angielskiego czarownictwa. W: Ł. Cybulski i J. Pietrzak-Thebault (Red.). Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków. (s. 201-216). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego.

Rutkowski, P. (2015). Antiquaries at War: Witchcraft and Superstition in Early English Ethnographical Writings. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 33-44). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rutkowski, P. (2014). Daniel Defoe and the World of Spirits. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 471-478). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Rutkowski, P. (2013). Scotland as the Land of Seers: the Scottish Second Sight at the Turn of the 18th Century. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 186-194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Artykuły

Rutkowski, P. “Through the Body: Chiromancy in 17th-Century England”, Świat i Słowo 1 (32)/2019, ss. 33-44 doi.org/10.5281/zenodo.2617073

Rutkowski, P. “Animal Transformation in Early Modern English Witchcraft Pamphlets”, Anglica. An International Journal of English Studies 28/1 (2019), s. 21-34

Rutkowski, P. “Starlings, Whales and Herrings: Animals as Portents in Early Modern England”, Studia Historyczne LXI, z. 1 (241) (2018), s 45-58. https://doi.org/10.12797/SH.61.2018.01.02

Rutkowski, P. "Byki, psy i niedźwiedzie na angielskiej arenie: Walki zwierząt i ich znaczenie w okresie wczesnonowożytnym", Jednak książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2 (2014), s. 133-147.

 

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN