dr hab. Paweł Rutkowski


Zakład Kultury Krajów Anglosaskich

adiunkt

Kierownik Zakładu Kultury Krajów Anglosaskich

Pokój numer: 232

Telefon: +48 (22) 553 14 24

email: rutkowski.pawel@uw.edu.pl

Profil academia.edu

dr hab. Paweł Rutkowski

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1995

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000

doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski, 2012


Zainteresowania

średniowieczna i wczesnonowożytna (XVI-XVIII w.) kultura Wielkiej Brytanii i Europy

historia religii i ruchów religijnych

historia reformacji / kontrreformacji i protestantyzmu / katolicyzmu

zjawiska nadprzyrodzone w kulturze tradycyjnej i współczesnej

historia magii i czarownictwa

historia przedmiotów materialnych

studia nad zwierzętami

współczesna Wielka Brytania


Wybrane publikacje

Książki

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Babilas, D. , Piskorska, A. i Rutkowski, P. (Red.). (2014). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. . Instytut Anglistyki UW.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdziały

Rutkowski, P. (2018). Pożytek z ducha: duchy i zjawy w osiemnastowiecznej kulturze angielskiej. W: D. Kowalewska , A. Roćko i F. Wolański (Red.). Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia. (s. 323-332). Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Rutkowski, P. (2018). The Devil’s Mark, Black Toads and Magic Storms: King James and Witchcraft. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 20-31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rutkowski, P. (2017). "Ta najprzyjemniejsza z rozrywek": Walki kogutów w Anglii wczesnonowożytnej. W: S. Konarska - Zimnicka , L. Kostuch i B. Wojciechowska (Red.). Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy. (s. 215-228). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Rutkowski, P. (2017). The Golden Omen: James II and the Crucifix of King Edward the Confessor. W: M. Błaszkiewicz i Ł. Neubauer (Red.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (s. 141-154). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Rutkowski, P. (2016). Broken China and Flying Teapots. The Stockwell Ghost and the Spectacle of Fear. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 381-388). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Rutkowski, P. (2015). Spór o Czarownicę z Wapping, czyli dwugłos w sprawie angielskiego czarownictwa. W: Ł. Cybulski i J. Pietrzak-Thebault (Red.). Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków. (s. 201-216). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego.

Rutkowski, P. (2015). Antiquaries at War: Witchcraft and Superstition in Early English Ethnographical Writings. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 33-44). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rutkowski, P. (2014). Daniel Defoe and the World of Spirits. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 471-478). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Rutkowski, P. (2013). Scotland as the Land of Seers: the Scottish Second Sight at the Turn of the 18th Century. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 186-194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Artykuły

Rutkowski, P. i Mostowski, P. G. (2018). Multimedialne adaptacje podręczników z serii Nasz elementarz i Nasza szkoła jako pomoc w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM),. Forum Oświatowe, 30, (s. 245-266).

Rutkowski, P. i Mostowski, P. G. (2017). Podręczniki w polskim języku migowym (PJM) jako narzędzie surdopedagoga. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica III, 241, (s. 93-111).

Rutkowski, P. (2014). Byki, psy i niedźwiedzie na angielskiej arenie: Walki zwierząt i ich znaczenie w okresie wczesnonowożytnym. JEDNAK KSIĄŻKI, (s. 133-147).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN