dr hab. Paweł Rutkowski


Department of British Culture

associate professor

Head of the Department of British Culture

Room number: 232

Phone: +48 (22) 553 14 24

email: rutkowski.pawel@uw.edu.pl

Academia.edu profile

  Office hours: Winter semester 2023/2024
dr hab. Paweł Rutkowski

Degrees

M.A., University of Warsaw, 1995

Ph.D., University of Warsaw, 2000


Research interests and projects

  • Medieval and Early Modern (16th-18th c.) culture in Britain and Europe
  • History of religion and religious movements
  • History of the Reformation and Protestantism
  • The supernatural in traditional and modern culture
  • History of magic and witchcraft
  • Animal studies
  • Modern Britain


Selected publications

Books

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Bystydzieńska, G. & Harris, E. (Eds.). (2016). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. . Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Babilas, D. , Piskorska, A. & Rutkowski, P. (Eds.). (2014). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. . Instytut Anglistyki UW.

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Chapters

Rutkowski, P. (2018). Pożytek z ducha: duchy i zjawy w osiemnastowiecznej kulturze angielskiej. In D. Kowalewska , A. Roćko & F. Wolański (Eds.). Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia. (pp. 323-332). Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Rutkowski, P. (2018). The Devil’s Mark, Black Toads and Magic Storms: King James and Witchcraft. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (pp. 20-31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rutkowski, P. (2017). "Ta najprzyjemniejsza z rozrywek": Walki kogutów w Anglii wczesnonowożytnej. In S. Konarska - Zimnicka , L. Kostuch & B. Wojciechowska (Eds.). Zwierzęta w historii, literaturze i sztuce Europy. (pp. 215-228). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Rutkowski, P. (2017). The Golden Omen: James II and the Crucifix of King Edward the Confessor. In M. Błaszkiewicz & Ł. Neubauer (Eds.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (pp. 141-154). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Rutkowski, P. (2016). Broken China and Flying Teapots. The Stockwell Ghost and the Spectacle of Fear. In G. Bystydzieńska & E. Harris (Eds.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (pp. 381-388). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Rutkowski, P. (2015). Spór o Czarownicę z Wapping, czyli dwugłos w sprawie angielskiego czarownictwa. In Ł. Cybulski & J. Pietrzak-Thebault (Eds.). Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków. (pp. 201-216). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego.

Rutkowski, P. (2015). Antiquaries at War: Witchcraft and Superstition in Early English Ethnographical Writings. In L. Krawczyk-Żywko (Ed.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (pp. 33-44). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Rutkowski, P. (2014). Daniel Defoe and the World of Spirits. In G. Bystydzieńska & E. Harris (Eds.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (pp. 471-478). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Rutkowski, P. (2013). Scotland as the Land of Seers: the Scottish Second Sight at the Turn of the 18th Century. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Facets of Scottish Identity. (pp. 186-194). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Articles

Rutkowski, P. & Mostowski, P. G. (2017). Podręczniki w polskim języku migowym (PJM) jako narzędzie surdopedagoga. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica III, 241, (pp. 93-111).

Rutkowski, P. (2014). Byki, psy i niedźwiedzie na angielskiej arenie: Walki zwierząt i ich znaczenie w okresie wczesnonowożytnym. JEDNAK KSIĄŻKI, (pp. 133-147).

Older publications can be found on the complete list in PBN