Samorząd studentów IAUW

Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/SamorzadAnglistykaUW/

Rada Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii

Głównym zadaniem samorządu jest obrona praw studentów oraz reprezentowanie ich interesów na szczeblu wydziałowym oraz uczelnianym. Członkowie ZSS IA UW mogą służyć studentom głosem doradczym w trudnych lub konfliktowych sytuacjach, a także reprezentować ich przed pracownikami wydziału. Samorząd doradza ponadto w sprawach socjalnych, problemach z akademikami oraz planami studiów.