Zakład Literatury Brytyjskiej

W Zakładzie Literatury Brytyjskiej zajmujemy się badaniami nad literaturą brytyjską począwszy od literatury staroangielskiej i średniowiecznej do literatury najnowszej XXI wieku. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne – te, w których dominuje koncentracja nad tekstem literackim, a także literaturoznawstwo kulturowe, postkolonializm, Nowy Historycyzm, elementy krytyki feministycznej i psychoanalizy, zastosowanie perspektywy antropologicznej, koncepcje Bachtina, semiotyka kultury, studia nad pamięcią i teorią traumy.

Więcej o zakładzie

Badania literaturoznawcze w Zakładzie Literatury Brytyjskiej

Pracownicy zakładu

dr hab. Klaudia Łączyńska

dr hab. Klaudia Łączyńska Koordynator ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników 

Adiunkt

dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys

dr hab. Małgorzata Łuczyńska-Hołdys p.o. Kierownika Zakładu Literatury Brytyjskiej

Adiunkt

dr hab. prof. UW Dominika Oramus

dr hab. prof. UW Dominika Oramus Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Profesor Nadzwyczajny