Zakład Literatury Brytyjskiej

W Zakładzie Literatury Brytyjskiej zajmujemy się badaniami nad literaturą brytyjską począwszy od literatury staroangielskiej i średniowiecznej do literatury najnowszej XXI wieku. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne – te, w których dominuje koncentracja nad tekstem literackim, a także literaturoznawstwo kulturowe, postkolonializm, Nowy Historycyzm, elementy krytyki feministycznej i psychoanalizy, zastosowanie perspektywy antropologicznej, koncepcje Bachtina, semiotyka kultury, studia nad pamięcią i teorią traumy.

Więcej o zakładzie

Badania literaturoznawcze w Zakładzie Literatury Brytyjskiej

Pracownicy zakładu