Zakład Literatury Brytyjskiej

W Zakładzie Literatury Brytyjskiej zajmujemy się badaniami nad literaturą brytyjską począwszy od literatury staroangielskiej i średniowiecznej do literatury najnowszej XXI wieku. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne – te, w których dominuje koncentracja nad tekstem literackim, a także literaturoznawstwo kulturowe, postkolonializm, Nowy Historycyzm, elementy krytyki feministycznej i psychoanalizy, zastosowanie perspektywy antropologicznej, koncepcje Bachtina, semiotyka kultury, studia nad pamięcią i teorią traumy.

Więcej o zakładzie

Badania literaturoznawcze w Zakładzie Literatury Brytyjskiej

Pracownicy zakładu

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska Dyrektor Instytutu Anglistyki

Profesor Zwyczajny

dr hab. Klaudia Łączyńska

dr hab. Klaudia Łączyńska Koordynator ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników 

Adiunkt

dr hab. prof. UW Dominika Oramus

dr hab. prof. UW Dominika Oramus Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Profesor Nadzwyczajny

dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż

dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż Kierownik Zakładu Literatury Brytyjskiej

Adiunkt