Zakład Literatury Brytyjskiej

W Zakładzie Literatury Brytyjskiej zajmujemy się badaniami nad literaturą brytyjską począwszy od literatury staroangielskiej i średniowiecznej do literatury najnowszej XXI wieku. Pracownicy Zakładu prezentują różne podejścia metodologiczne – te, w których dominuje koncentracja nad tekstem literackim, a także literaturoznawstwo kulturowe, postkolonializm, Nowy Historycyzm, elementy krytyki feministycznej i psychoanalizy, zastosowanie perspektywy antropologicznej, koncepcje Bachtina, semiotyka kultury, studia nad pamięcią i teorią traumy.

Więcej o zakładzie

Badania literaturoznawcze w Zakładzie Literatury Brytyjskiej

Pracownicy zakładu

prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz

prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz Kierownik Zakładu Literatury Brytyjskiej

Profesor Uczelni

dr hab. Klaudia Łączyńska

dr hab. Klaudia Łączyńska Koordynatorka ds. wyjazdów/przyjazdów nauczycieli akademickich oraz Zagranicznych Szkoleń Pracowników

Adiunkt