prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor

Pokój numer: 50

Telefon: +48 (22) 5531334

email: g.bystydzienska@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżur w semestrze zimowym 2023/2024
prof. dr hab. Grażyna Bystydzieńska

Przebieg kariery

Magister, Uniwersytet Warszawski, 1968.

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1974.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1982.

Profesor zwyczajny, 1995.


Zainteresowania

  • literatura angielska wieku XVIII i XIX;
  • literatura anglo-irlandzka;
  • komparatystyka literacka;
  • teoria literatury;
  • recepcja literatury;
  • polskie przekłady angielskiej literatury XVIII-wiecznej.


Wybrane publikacje

Książki

Bystydzieńska, G. i Harris, E. (Red.). (2018). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bystydzieńska, G. i Harris, E. (Red.). (2016). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. . Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Bystydzieńska, G. D. i Harris, E. E. (Red.). (2014). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. . Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Rozdziały

Bystydzieńska, G. (2018). “I was on a journey”. John Henry Newman’s Search for the Ultimate Truth (Apologia and The Dream of Gerontius). W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. Vol. 6. (s. 71-80). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Babilas, D. (2016). Marianne North - a Victorian Explorer and Artist who Challenged Traditional Gender Roles. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 57-65). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Bystydzieńska, G. i Harris, E. (2016). From the Editors. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 9-13). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Bystydzieńska, G. (2016). A crime novel or a detective novel? A critical investigation of "The mystery of Edwin Drood". W: K. Kozak , R. Mnich i A. Rzepkowska (Red.). (Re)interpretacje (nie)literackie : tom monograficzny. (s. 97-106). Siedlce: Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie.

Oramus, D. (2016). The Dark Side of the Equinox. Isaac Newton and Alchemy. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 333 342). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Krawczyk-Żywko, L. (2016). (Re)Presenting Detective Inspector Whicher. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 227-235). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Harris, E. (2016). English Anti-Catholicism and the Polish Exiles in Britain, 1834-1856: the Role of Émigré Polish Priests. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 137-154). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Łuczyńska-Hołdys, M. (2016). Rossetti's Muses: Representations of Elizabeth Siddall, Fany Cornforth and Jane Morris in Dante Gabriel Rossetti's Pictorial Art. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. ). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Kłosińska, K. (2016). Entering the Zenanas – the Presence of British Medical Women in 19th-Century India. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (s. 175-182). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Bystydzieńska, G. (2015). Some Tendencies in Polish Translations of Eighteenth-Century English Literature. W: L. Krawczyk-Żywko (Red.). Exploring History: British Culture and Society 1700 to the Present. Essays in Honour of Professor Emma Harris. (s. 45-52). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kłosińska, K. (2014). John and Isabella Elder - Great Benefactors of the City of Glasgow. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 257-264). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Błaszkiewicz, B. (2014). Alexander Pope's "January and May" as Imitation. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 57-66). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Bystydzieńska, G. i Harris, E. E. (2014). From the Editors. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 11-21). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Harris, E. (2014). Ignacy Jackowski and Daniel Quilp. Inter-Cultural Communication in mid-19th Century London. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 177-190). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Bystydzieńska, G. (2014). 'How not to do it?' or the System in Dickens's Little Dorrit and "the System" of the Novel. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 93-99). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Bystydzieńska, G. i Harris, E. E. (2014). From the Editors. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 11-21). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Artykuł

Bystydzieńska, G. (2013). O polskich przekładach literatury angielskiej w XVIII wieku. Wiek Oświecenia, 29, (s. 99-112).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN