Czy aby złożyć dokumenty za pośrednictwem innej osoby potrzebne jest upoważnienie?

Tak, w przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie potrzebne jest pisemne upoważnienie. W przypadku odbioru dokumentów potrzebne jest upoważnienie notarialne.

Czy w Instytucie Anglistyki odbywają się egzaminy wstępne na studia pierwszego stopnia?

Nie, na studia I stopnia nie odbywają się żadne dodatkowe egzaminy.

Co zrobić aby wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia w IA?

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia trzeba zarejestrować się w systemie IRK (www.irk.uw.edu.pl), założyć konto podając dane osobowe oraz informacje dotyczące ukończonej szkoły średniej. Należy również wybrać kierunek i tryb studiów oraz uiścić opłatę rekrutacyjną.

Co zrobić aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia w IA?

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia trzeba zarejestrować się w systemie IRK (www.irk.uw.edu.pl), założyć konto podając dane osobowe oraz informacje dotyczące dyplomu licencjata/magistra. Trzeba też uiścić opłatę rekrutacyjną.
Kwalifikacja na studia przebiega na podstawie testowego egzaminu wstępnego dla wszystkich kandydatów sprawdzającego przygotowanie do studiów drugiego stopnia filologii angielskiej. Oprócz egzaminu wstępnego kandydaci przystępują do egzaminu z języka angielskiego na poziomie C1. Szczegółowe informacje: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/field/P_FLA/

Kiedy i jakie dokumenty należy złożyć starając się o przyjęcie na studia?

Dokumenty należy złożyć dopiero po pojawieniu się na koncie kandydata w systemie IRK informacji o zakwalifikowaniu na studia. Listę wymaganych dokumentów oraz czas i miejsce składania kandydaci otrzymują na swoje osobiste konta w IRK.

Co to jest umowa o odpłatności za studia i dlaczego muszę ją podpisywać?

Podpisywanie umowy o odpłatności za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych reguluje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011. Umowę musi podpisać każdy student bez względu na tryb studiów.

Jakie trzeba spełnić warunki aby przenieść się na studia do IA?

Informacje na temat przeniesień z innych uczelni w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 można znaleźć tu: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PRZENIES2024/field/P_FLA/