Studia II stopnia, dzienne

Filologia angielska – literatura i kultura 

 

Kierunek filologia angielska - literatura i kultura został opracowany w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom konkretnych kompetencji na rynku pracy. Kierunek łączy w sobie wiele dyscyplin. Literaturoznawstwo i nauka o kulturze przenikają się, sięgając także do innych dyscyplin takich jak historia, psychologia, socjologia czy też niedawno powstałych kierunków badań, takich jak ekokrytyka, animal studies czy media studies.

Na początku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie z dostępnej oferty. Oprócz seminarium magisterskiego studenci będą mieć możliwość uczestniczenia w kursach i wykładach monograficznych z dyscyplin dodatkowych, tj. językoznawstwa oraz nauk społecznych.

Studia umożliwiają studentom pogłębienie znajomości literatury, kultury oraz historii krajów anglojęzycznych. Studenci poznają także narzędzia, dzięki którym nauczą się analizować zagadnienia literatury i kultury pojmowanej w sposób tradycyjny, jak i współczesnej kultury wizualnej i kultury nowych mediów. Ich kwalifikacje jako literaturoznawcy/literaturoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Ponadto studenci zdobędą kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy. Będą mieć możliwość poznania solidnych podstaw warsztatu tłumaczeniowego w zakresie między innymi literatury pięknej.

Mogą również dodatkowo (poza programem obowiązkowym) zdobyć kwalifikacje nauczycielskie.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Jak przebiega rekrutacja na studia magisterskie w Instytucie Anglistyki?