Dla studentów

Sekcja Obsługi Studentów 22-55-314-19

Kontakt

Komunikaty

An Information Meeting for IES students interested in Erasmus+ exchanges is going to take place on January 13 at 1:15 PM in room 1.013

13-01-23

Kalendarz wydarzeń

Workshop on Stress Management

Nauka: warsztaty/szkolenia

Warsztat odbędzie się stacjonarnie, 5 grudnia w godz. 9:30-16:30 na Wydziale Neofilologii.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Sprawy organizacyjne

Mgr Ammar Al-Khawlani, rozprawa doktorska pt. "The effect of self-regulation, metacognition and learning strategies on English language learning at…

Uniwersytet europejski a współczesna humanistyka

Nauka: wykłady otwarte

Kongres Humanistyczny "Humanistyka-Społeczeństwo-Tożsamość". Kongres zainauguruje debata 4EU+ "Uniwersytet europejski a współczesna humanistyka",…

Aktualności studenckie ⇒

Legalizacja pobytu studentów i doktorantów zagranicznych

Sprawy organizacyjne: studenckie

Welcome Point zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących legalizacji pobytu studentów i doktorantów zagranicznych. Spotkania poprowadzi dr Łukasz Wieczorek, Pełnomocnik Dziekana ds. legalizacji pobytu cudzoziemców, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. 

Wykład z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej

Sprawy organizacyjne: studenckie

Wykład z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom: 11 grudnia 2022 r. (niedziela) w godz. 14:30-17:30 dla studentów I roku studiów zaocznych II stopnia oraz 16 grudnia 2022 r. (piątek) w godz. 17.30-20.30 dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia.

4th Re-Examining American Literature Student Symposium

Nauka: konferencje
Sprawy organizacyjne: studenckie

Studencka konferencja organizowana na Wydziale Anglistyki UAM przez sekcję Literatury Amerykańskiej Koła Naukowego WA UAM. 25 Marca 2023, online

Studenckie sprawy