Kalendarz

Kalendarz To jest kalendarz nadchodzących wydarzeń. Aktywne są tylko daty zawierające przynajmniej jedno wydarzenie. Widoczny miesiąc to Czerwiec 2020 a liczba wydarzeń to 1.
Filtruj Otwórz opcje filtrowania według kategorii, miejsca lub organizatora (jeśli zostały ustawione w wydarzeniach danego miesiąca)
Kategorie

Lista

16:30 Wykład POWI

Nauka: warsztaty/szkolenia

W dniu  05 czerwca 2020 r. w godz. 16.30 - 19.45. odbędzie się szkolenie  online, w formie wykładu, z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej  dla studentów  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Instytutu Anglistyki UW, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniu z Podstaw Ochrony Własności Intelektualnej.