Kalendarz wydarzeń

Kalendarz To jest kalendarz nadchodzących wydarzeń. Aktywne są tylko daty zawierające przynajmniej jedno wydarzenie. Widoczny miesiąc to Kwiecień 2021 a liczba wydarzeń to 11.
Filtruj Otwórz opcje filtrowania według kategorii, miejsca lub organizatora (jeśli zostały ustawione w wydarzeniach danego miesiąca)
Kategorie

Lista

Termin zgłoszeń: konferencja Wyspa.Młodość 2021

Nauka: konferencje

Jednym z wiodących zadań Festiwalu Between.Pomiędzy jest wspieranie czynnego uczestnictwa w nauce, kulturze i sztuce osób młodych. Z tego względu w dniach 11-12 maja 2021 chcemy zapewnić studentom i doktorantom przestrzeń do wymiany doświadczeń badawczych w ramach krajowej konferencji naukowej Wyspa.Młodość 2021.

15:00 "L3 article acquisition research" - a talk by dr Martin Testa

Nauka: wykłady otwarte

The Flying School of Linguistics Applied would like to invite you to a guest talk by Martin Testa from the Faculty of Modern Languages, University of Warsaw

11:30 On the origins of memes and virals: The case of Bernie Sanders

Nauka: warsztaty/szkolenia

Zapraszamy studentów drugiego stopnia na warsztaty prowadzone przez dr. Bartosza Lutostańskiego.

15:00 Focus on multilingualism and translanguaging in education

Nauka: wykłady otwarte

Wykład z serii Current Trends in Multilingualism Research poprowadzi Prof. Jasone Cenoz (University of the Basque Country).

18:30 Animal Studies, czyli badania nad przedstawieniami zwierząt w kulturze i literaturze

Nauka: wykłady otwarte

Seminarium transmitowane na profilu Samorządu WN poprowadzi dr hab. Justyna Włodarczyk. Czwartek, 18:30.

14:00 The Legacy of Residential Schools in Native North American Literature and Culture

Nauka: wykłady otwarte

We invite you to an American Studies Encounters lecture. The guest speaker will be Cristina Stanciu, Ph.D., from Virginia Commonwealth University. The lecture will take place on 20 April at 14:00 via Zoom.

15:00 Does it get any easier when we learn and process multiple languages?

Nauka: wykłady otwarte

Wykład z serii Current Trends in Multilingualism Research poprowadzi prof. Julia Festman (University College for Teacher Education Tyrol)

15:00 Exploring the acquisition of L3 phonology: challenges, new insights and future perspectives

Nauka: wykłady otwarte

Wykład z serii Current Trends in Multilingualism Research poprowadzi prof. Magdalena Wrembel (Faculty of English, Adam Mickiewicz University)

16:00 Mars Colony Hackathon

Nauka: warsztaty/szkolenia

The US Embassy invites you to the Mars Colony Hackathon (April 22). Top specialists discuss the possibility of life on Mars. The language of the event is Polish.

15:00 Swedish learners; vocabulary acquisition in L3 French: is there a double cognate advantage?

Nauka: wykłady otwarte

Prof. Christina Lindquist (Goteborg University, Sweden) will talk about the third language acquisition, and the role of cognates in vocabulary learning.

15:00 Multilingual children: developmental opportunities and challenges

Nauka: wykłady otwarte

Wykład z serii Current Trends in Multilingualism Research poprowadzi Prof. Ewa Haman (Faculty of Psychology, University of Warsaw)