Zespół Badań nad Literaturą i Językami Szkocji

 

Zespół mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat Szkocji, jej trzech języków, literatury i kultury, oraz prowadzenie badań nad przekładami szkockich utworów literackich w Polsce i na świecie. Prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi oraz literaturoznawcami, kulturoznawcami i tłumaczami zajmującymi się literaturą szkocką i jej przekładem. 

Skład zespołu:


Strona konferencji Scotland in Europe 

Konferencyjny adres mailowy: scotlandineurope@uw.edu.pl

Dotychczasowe publikacje

Wykłady gościnne:

  • 06.04.2017 - "Walter Scott: National and International Writer", prof. Jorge Bastos da Silva (University of Porto)
  • 24.03.2017 - "Rewriting Duality in the Contemporary Scottish Novel", dr Ewa Szymańska-Sabala (Uniwersytet Warszawski)
  • 24.11.2016 - "The Literature of the Orkney Islands. George Mackay Brown and Others", dr Halszka Leleń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  • 8.06.2016 - "The Devil's Mark, Black Toads and Magic Storms: King James and Witchcraft", dr hab. Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski);
  • 17.05.2016 - "Music, Metricity and Memory: The Medieval Meets the Modern in the Scottish Psalter", Prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • 17.03.2016 - "The home /we only half possess": Home, Habitat, and Dwelling in Contemporary Scottish Poetry", Dr Monika Szuba (Uniwersytet Gdański)
  • 20.05.2015 - "Beyond National Identity - A Scottish Perspective at a Time of Change", Martin Stepek (independent scholar)