prof. ucz. dr hab. Izabela Szymańska


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor uczelni

Pokój numer: 3.411

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: i.szymanska@uw.edu.pl

  Dyżur: Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024
środy 13.30-15.00 (po emailowym umówieniu)
prof. ucz. dr hab. Izabela Szymańska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1992

doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo); Uniwersytet Warszawski, 2000, na podstawie rozprawy: „A Construction Grammar Account of the Reflexive się in Polish”

doktor habilitowany nauk humanistycznych (językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2013, na podstawie monografii Mosaics. A Construction-Grammar-Based Approach to Translation


Zainteresowania

  • Językoznawstwo teoretyczne: semantyka, składnia, gramatyka tekstu
  • gramatyka konstrukcji
  • językoznawstwo kontrastywne angielsko-polskie
  • teoria przekładu
  • literatura dziecięca w przekładzie
  • dynamika norm przekładowych
  • przekład jako komunikacja międzykulturowa
  • odmiany języka w przekładzie
  • bariery językowe i kulturowe w przekładzie


Wybrane publikacje

Książki

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2016). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdziały

Szymańska, I. (2018). On Recreating Identity in Translation. R. L. Stevenson’s “The Tale of Tod Lapraik” and Its Polish Rendition. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 32-48). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2017). Introduction: Scotland Perceived and Received. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Imaging Scottishness: European and Domestic Representations. (s. 13-17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2017). On the indivisibility of linguistic and cultural knowledge in intercultural communication. A reflection on forms of address in the Polish subtitles for Downton Abbey. W: I. Anna NDiaye i E. Kujawska-Lis (Red.). Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. (s. 131-142). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2016). Introduction: Scotland in Dialogue – Dialogue on Scotland. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (s. 15-18). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2016). Ever-Green Gables. On Modernised Retranslations of Children’s Classics. W: A. Kwiatkowska (Red.). Old Masters in New Interpretations. Readings in Literature and Visual Culture. (s. 113-131). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Szymańska, I. (2016). From Novel to Screen. The Vision of Scotland on the 1978 TV Serial Based on 'Kidnapped' and 'Catriona' by Robert Louis Stevenson. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (s. 359-368). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2016). Visions and Revisions in Translation Strategies. The Case of 'Fredzia Phi-Phi' and 'Zakątek Fredzi Phi-Phi'. W: K. Stadnik i P. Łozowski (Red.). Visions and Revisions Studies in Theoretical and Applied Linguistics. (s. 187-197). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Szymańska, I. (2015). Translators' Adventures in Aliceland. Intercultural Communication in Translating for Children. W: I. Anna NDiaye i E. Kujawska-Lis (Red.). Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. (s. 33-49). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Szymańska, I. (2015). Barańczak a sprawa Kota. W: E. Kujawska-Lis (Red.). „To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka. (s. 85-101). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szymańska, I. (2014). In Grammberry Thicket. How to Negotiate Leśmian into English. W: D. Babilas , A. Piskorska i P. Rutkowski (Red.). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. (s. 287-296). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2013). Introduction: Scotland and Europe Interwoven. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (s. 11-15). Warszawa: Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2013). Introduction: Perspectives on Scottish Identity. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2013). The image of Scotland in the 1955 Polish translation of R.L. Stevenson’s Kidnapped. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (s. 117-128). Warszawa: Semper.

Artykuły

Szymańska, I. (2017). The treatment of geographical dialect in literary translation from the perspective of Relevance Theory. Research in Language, 15, (s. 61-77).

Szymańska, I. (2014). Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej. ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 9, (s. 193-208).

Szymańska, I. i Korzeniowska, A. (2014). 'Scotland in Europe': A Conference Held in Kazimierz Dolny, Poland, 17-19 October 2012: Two Voices. Northern Scotland, 5, (s. 106-110).

Szymańska, I. (2013). Relacja między systemem językowym i jego realizacjami w gramatyce konstrukcji. Linguistica Copernicana, 10, (s. 133-145).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN