prof. ucz. dr hab. Izabela Szymańska


Department of Applied Linguistics and Translation Studies

associate professor

Room number: 3.411

Phone: +48 (22) 553 14 14

email: i.szymanska@uw.edu.pl

  Office hours: Winter semester 22/23
Wednesday 14.00-14.45 by previous email appointment
prof. ucz. dr hab. Izabela Szymańska

Degrees

M.A., University of Warsaw, 1992

Ph.D., University of Warsaw, 2000, dissertation: "A Construction Grammar Account of the Reflexive się in Polish”

Associate Professor, University of Warsaw, 2013, monograph: Mosaics. A Construction-Grammar-Based Approach to Translation


Research interests and projects

  • theoretical linguistics – syntax, lexical semantics, grammar of text
  • Construction Grammar
  • English-Polish contrastive linguistics
  • translation theory, especially linguistic theories of translation and the polysystem theory
  • children’s literature in translation
  • linguistic and cultural barriers in translation


Selected publications

Books

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Bystydzieńska, G. & Harris, E. (Eds.). (2016). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. . Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds.). (2016). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (1st ed.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (Eds.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Chapters

Szymańska, I. (2018). On Recreating Identity in Translation. R. L. Stevenson’s “The Tale of Tod Lapraik” and Its Polish Rendition. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (pp. 32-48). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2017). Introduction: Scotland Perceived and Received. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Imaging Scottishness: European and Domestic Representations. (pp. 13-17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2017). On the indivisibility of linguistic and cultural knowledge in intercultural communication. A reflection on forms of address in the Polish subtitles for Downton Abbey. In I. Anna NDiaye & E. Kujawska-Lis (Eds.). Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. (pp. 131-142). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2016). Introduction: Scotland in Dialogue – Dialogue on Scotland. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (pp. 15-18). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2016). From Novel to Screen. The Vision of Scotland on the 1978 TV Serial Based on 'Kidnapped' and 'Catriona' by Robert Louis Stevenson. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (pp. 359-368). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2016). A Postmodernist Alice? On the 2015 Polish Translation of 'Alice’s Adventures in Wonderland' by Grzegorz Wasowski. In G. Bystydzieńska & E. Harris (Eds.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British Literature and Culture. Vol. 5. (pp. 397-409). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki - Pracownia "Ośrodek Studiów Brytyjskich".

Szymańska, I. (2016). Visions and Revisions in Translation Strategies. The Case of 'Fredzia Phi-Phi' and 'Zakątek Fredzi Phi-Phi'. In K. Stadnik & P. Łozowski (Eds.). Visions and Revisions Studies in Theoretical and Applied Linguistics. (pp. 187-197). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Szymańska, I. (2015). Translators' Adventures in Aliceland. Intercultural Communication in Translating for Children. In I. Anna NDiaye & E. Kujawska-Lis (Eds.). Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. (pp. 33-49). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Szymańska, I. (2015). Barańczak a sprawa Kota. In E. Kujawska-Lis (Ed.). „To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka. (pp. 85-101). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szymańska, I. (2014). In Grammberry Thicket. How to Negotiate Leśmian into English. In D. Babilas , A. Piskorska & P. Rutkowski (Eds.). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. (pp. 287-296). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2013). Introduction: Scotland and Europe Interwoven. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (pp. 11-15). Warszawa: Semper.

Korzeniowska, A. & Szymańska, I. (2013). Introduction: Perspectives on Scottish Identity. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Facets of Scottish Identity. (pp. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Szymańska, I. (2013). The image of Scotland in the 1955 Polish translation of R.L. Stevenson’s Kidnapped. In A. Korzeniowska & I. Szymańska (Eds.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (pp. 117-128). Warszawa: Semper.

Articles

Szymańska, I. (2017). The treatment of geographical dialect in literary translation from the perspective of Relevance Theory. Research in Language, 15, (pp. 61-77).

Szymańska, I. (2014). Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej. ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 9, (pp. 193-208).

Szymańska, I. (2013). Relacja między systemem językowym i jego realizacjami w gramatyce konstrukcji. Linguistica Copernicana, 10, (pp. 133-145).

Older publications can be found on the complete list in PBN