prof. ucz. dr hab. Aniela Korzeniowska


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

profesor uczelni

Pokój numer: 220

Telefon: +48 (22) 553 14 14

email: a.korzeniowska@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
wtorek 11.15-12.00
czwartek 10.45-11.30
po mailowym umówieniu
prof. ucz. dr hab. Aniela Korzeniowska

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 1975

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1996

doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009


Zainteresowania

  • Translatoryka:
    • historia teorii przekładu
    • współczesna teoria i praktyka przekładu
    • różne odmiany językowe w przekładzie
  • Historia, literatura i języki Szkocji
  • Literatura szkocka w przekładzie

Biogram

Dydaktyka i praca badawcza Anieli Korzeniowskiej od wielu lat koncentrują się przede wszystkim wokół translatoryki, niezmiennie łącząc teorię z praktyką tłumaczeniową z punktu widzenia historycznego jak i współczesności. Mając stale na uwadze rozwój tej dziedziny nauki, poza różnymi kursami, prowadziła też przez wiele lat seminarium doktoranckie, a od 1999 roku regularnie prowadzi seminarium magisterskie. Dotychczas wypromowała 161 magistrantów i 9 doktorantów. Wszyscy pisali prace w ramach przekładoznawstwa.  Sama jest zawodową tłumaczką specjalizującą się w przekładzie tekstów naukowych z języka polskiego na angielski.


Druga dziedzina jej zainteresowań to języki i literatura Szkocji, którą często łączy z przekładoznawstwem. Ma to swoje odbicie w prowadzonej dydaktyce, a także w wielu publikacjach z ostatnich lat.


Również w związku z promocją Szkocji w Polsce współorganizowała cztery międzynarodowe konferencje (2012, 2014, 2016 i 2018) pt. „Scotland in Europe” (Szkocja w Europie), pierwsze o takiej tematyce w Polsce. Piąta konferencja, planowana na 2020 rok, została przeniesiona z powodu pandemii na 2022. Dzięki tym cyklicznym konferencjom rozpoczęła się współpraca z różnymi naukowcami, również spoza Polski.


Promotor

Wojciech Kasprzak (2009) The Categorisation and Perception of Nature in Intra- and Interlingual Translation in Polish and English Texts
Mohammed Ali Ahmed Al-Adwari (2013) Arabic-English/ English-Arabic Literary Translation and Its Cultural Complexities: Illustrated by Midaq Alley by Naguib Mahfouz and The Sun Also Rises by Ernest Hemingway
Marcin Jurkowicz (2015) Womanism, Imagery, and Translation. The Polish Reception of Alice Walker’s and Toni Morrison’s Womanist Novels
Bartłomiej Biegajło (2015) Totalitarian (In)experience. Matters of Totalitarianism in Literature: Selected Issues of Translation
Maan Muhammad Aubed (2016) Losses, Gains and Survivals in English-Arabic Translation: Wuthering Heights by Emily Brontë and Jane Eyre by Charlotte Brontë – A Case Study
Sylwia Szulc (2017) Accepted, Rejected, Unknown: The Impact of World Politics and Publishing Policies since 1945 on the Translation into English of Polish Novels and Short Stories of the 1945-1989 Period
Iwona Staniszewska (2017) The Role of the Translator as the Second Author as Perceived in Theory and Practice
Tomasz Stajszczak (2018) Skopos Theory and Computer Games in Translation: Storyrelling and Play as Key Functions in Computer-Game Language Assets
Aleksandra Bolimowska (2021) Translating the Untranslatable: Media and Literary Translation within Diverse Legal and Political Systems
 


Wybrane publikacje

Książki

Korzeniowska, A. (2019). Translating Scotland. Nation and Identity. Wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. I Szymańska, I. (Red.). (2017).Imaging Scottishness: European and Domestic Representations. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2016). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2013).Scotland in Europe / Europe in Scotland. Links – Dialogues – Analogies. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2013). Facets of Scottish Identity. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdziały

Korzeniowska, A. (2021). Difference and Being Different. In Search of a Sense of Belonging as Perceived through the Eyes of Leila Aboulela. W: Juillet Garzon, S., Fournier, P., Fiasson, A. (Red.). :L’Écosse, la différance / Scotland, the Difference. (s.317-325). Besançon : Presse universitaires de Franche-Comté.

Korzeniowska, A. (2020). On the Morally Dubious Custom of Rewriting Canonical Translations of Children’s Literature. W: J. Dybiec-Gajer. R. Oittinen, M. Kodura (Red.). Negotiating Translation and Transcreation of Children’s Literature. (s.73-88). Singapore: Springer.

Korzeniowska, A. (2019). Glaswegian and Dundonian: Twa Mither Tongues Representing the Place and Space of Tom Leonard and Mark Thomson. W: J. Wolfreys i M. Szuba (Red.). The Poetics of Space and Place in Scottish Literature. (s. 231-247). Cham: Palgrave Macmillan.

Korzeniowska, A. (2018). "Extinction" by Jackie Kay, and Anger. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 135-143). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2017). Introduction: Scotland Perceived and Received. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Imaging Scottishness: European and Domestic Representations. (s. 13-17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. (2016). Award-winning Scottish Poet and Writer Jackie Kay and the Translation of Her Multiple Voices. W: A. Adamowicz-Pośpiech i M. Mamet-Michalkiewicz (Red.). Translation in Culture. (s. 39-58). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Korzeniowska, A. (2016). The Twists and Turns of Translation/Translator Ethics. W: E. Kujawska-Lis i I. Anna NDiaye (Red.). Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. (s. 17-25). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2016). Introduction: Scotland in Dialogue – Dialogue on Scotland. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. (s. 15-18). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. (2015). Boundless Scotland but Binding Spaces: "Mo said she was quirky" by James Kelman. W: M. Szuba (Red.). Boundless Scotland. Space in Contemporary Scottish Fiction. (s. 33-43). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Korzeniowska, A. (2015). Stanisław Barańczak a poezja szkocka. W: E. Kujawska-Lis (Red.). „To życie tylko cieniem jest przelotnym…” Pamięci Stanisława Barańczaka. (s. 23-37). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Korzeniowska, A. (2014). Antoine Berman and his 'trials of the foreign'. W: I. Anna NDiaye i E. Kujawska-Lis (Red.). Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu literackiego. (s. 237-247). Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.

Korzeniowska, A. (2014). A Christmas Carol and Its (In)visible Polish Translators. W: A. Krawczyk-Łaskarzewska i E. Kujawska-Lis (Red.). Reflections on/of Dickens. (s. 195-205). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Korzeniowska, A. (2013). Lawrence Venuti in Reference to Polish-English Translation and Cultural Politics. W: E. Kościałkowska-Okońska i K. Piątkowska (Red.). Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies. (s. 145-157). Cham, New York: Springer International Publishing.

Korzeniowska, A. (2013). Crossing Racial Frontiers in the Quest for Cultural Acceptance as Seen Through Selected Works by Jackie Kay. W: J. Fabiszak , E. Urbaniak-Rybicka i B. Wolski (Red.). Crossroads in Literature and Culture. (s. 421-431). Berlin Heidelberg: Springer.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2013). Introduction: Perspectives on Scottish Identity. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Facets of Scottish Identity. (s. 11-13). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Korzeniowska, A. (2013). James Kelman's Polish 2011 Debut with Jak późno było, jak późno (How late it was, how late) and Its Position within the Polish Literary Polysystem. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (s. 129-140). Warszawa: Semper.

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (2013). Introduction: Scotland and Europe Interwoven. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Scotland in Europe / Europe in Scotland: Links – Dialogues - Analogies. (s. 11-15). Warszawa: Semper.

Artykuły

Korzeniowska, A. (2020). Introduction: Keeping the Door(s) Open. ANGLICA. An International Journal of English Studies. Special Issue: Scotland, 29/3, (s.5-15).

Szymańska, I. i Korzeniowska, A. (2014). 'Scotland in Europe': A Conference Held in Kazimierz Dolny, Poland, 17-19 October 2012: Two Voices. Northern Scotland, 5, (s. 106-110).

Korzeniowska, A. (2013). 'Scotland Small? Our Multiform, Our Infinite Scotland Small?' Scotland's Literary Contribution to the Modern World. Colloquia Humanistica, 2, (s. 37-58).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN