dr Dominika Lewandowska-Rodak


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Opiekunka SFK

Pokój numer: 220

Telefon: +48 (22) 5531415

email: dominika.lewandowska@o2.pl

dr Dominika Lewandowska-Rodak

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2007

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013


Zainteresowania

  • Współczesna literatura brytyjska (w szczególności szkocka)
  • współczesna teoria i praktyka przekładu literackiego
  • proza szkocka w przekładzie
  • literatura miasta
  • teoria fotografii


Wybrane publikacje

Książka

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdział

Lewandowska-Rodak, D. (2018). A View from Outwith: The Vision of Scotland in Michel Faber’s Under the Skin and Its Film Adaptation. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 144-153). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN