dr Dominika Lewandowska-Rodak


Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Przekładoznawstwa

adiunkt

Pokój numer: 3.411

Telefon: +48 (22) 5531415

email: dominika.lewandowska@o2.pl

  Dyżur: Lato 22/23
piątek 10.00-11.30 on-line , po wcześniejszym kontakcie mailowym
dr Dominika Lewandowska-Rodak

Przebieg kariery

magister, Uniwersytet Warszawski, 2007

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013


Zainteresowania

  • Współczesna literatura szkocka
  • współczesna teoria i praktyka przekładu literackiego
  • przekład w ujęciu kultorowym
  • proza szkocka w przekładzie
  • brytyjskie kultury mniejsze
  • literatura miasta
  • teoria fotografii


Wybrane publikacje

Książka

Korzeniowska, A. i Szymańska, I. (Red.). (2018). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Rozdział

Lewandowska-Rodak, D. (2018). A View from Outwith: The Vision of Scotland in Michel Faber’s Under the Skin and Its Film Adaptation. W: A. Korzeniowska i I. Szymańska (Red.). Polish Scholars on Scottish Writers. An Interpretative Collage. (s. 144-153). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN