Zakład Literatury Brytyjskiej

 

Zakład prowadzi ważne badania z zakresu historii literatury angielskiej, skupione w trzech wielkich blokach chronologicznych: od początków piśmiennictwa w języku angielskim do XVII wieku; od królowej Anny do królowej Wiktorii (wiek XVIII i XIX); oraz wiek XX i XXI.

Jako jednostka badawcza Zakład ma unikalne w skali kraju i kontynentalnej Europy osiągnięcia w badaniach nad angielską literaturą dawną (epos, romans rycerski, Chaucer, Poeta "Gawaina", Szekspir, Milton, poeci metafizyczni, oratorium, oralność w literaturze) i jej "długim trwaniem" w kulturze literackiej późniejszych epok, czy to w postaci adaptacji i przekładów, czy poprzez kształtowanie nowych form literackich, takich jak fantasy (w Zakładzie prowadzi się badania nad średniowiecznymi korzeniami twórczości J.R.R. Tolkiena i G.R.R. Martina).

Równie doniosłe są osiągnięcia pracowników Zakładu w badaniach nad literaturą XVIII i XIX wieku. Tu zakres zainteresowań badaczy obejmuje literaturę i filozofię oświecenia, parodię w osiemnastowiecznej literaturze brytyjskiej, powieść gotycką, poezję romantyczną (zwłaszcza twórczość Williama Blake’a i Johna Keatsa), poezję i prozę epoki wiktoriańskiej, sztukę kręgu Prerafaelitów, Estetyzm i Dekadentyzm. W zakładzie prowadzone są studia nad twórczością Karola Dickensa, dotyczące konwencji literackich w jego powieściach, roli intertekstualności, kwestii społeczno-ekonomicznych, dziewiętnastowiecznych adaptacji teatralnych jego utworów, jak również tekstów dziennikarskich pisarza.

Badacze literatury angielskiej XVIII i XIX wieku z naszego Zakładu pełnią integrującą rolę w studiach nad literaturą tego okresu w Polsce, co świadczy o ich wiodącej roli w kraju. Od 2007 roku, co dwa lata organizowana jest konferencja From Queen Anne to Queen Victoria , w których uczestniczą badacze z Polski, ale również liczni naukowcy zagraniczni. Wykłady plenarne wygłaszają wybitni naukowcy zagraniczni, a po konferencjach publikowane są tomy monograficzne.

Od 2014 roku, dwa razy w roku, odbywają się też jednodniowe seminaria (Warsaw Literary Meetings) skoncentrowane na konkretnej tematyce. Seminaria te skierowane są również do młodych badaczy, także doktorantów. Na kanwie najlepszych referatów opublikowane zostały już trzy monografie w serii Texts and Contexts, czwarta monografia jest w końcowej fazie publikacji. Są to książki Things and Images,Gothic, Sensation, Detection, Literature, Music, Drama and Performance.

Badania pracowników Zakładu nad  XX i XXI wiekiem obejmują zarówno literaturę angielską, pólnocno-irlandzką i  irlandzką, walijską, szkocką, jak również literaturę Wspólnoty Narodów, ze szczególnym uwzględnieniem Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Południowej Afryki, Nigerii, Rwandy, Indii,  w kontekście konstruowania tożsamości narodowych czy też postkolonialnych. Równolegle prowadzone są badania nad konwencjami oraz ideologią modernizmu, postmodernizmu, magicznego realizmu, neorealizmu, science fiction, narracji pamięci i traumy, oraz przenikania się form fikcyjnych i dokumentalnych, literatury i fotografii.

Badacze zatrudnieni w Zakładzie są specjalistami w analizie tekstów literackich, a zarazem pozostają otwarci na istotne elementy nowych teorii i dyskusji naukowych, takich jak poststrukturalizm, nowy historyzm, feminizm, gender i queer, ekokrytyka, pamięć i trauma, a także na filozoficzne i społeczne konteksty literatury, korespondencję literatury i sztuk pięknych, czy zagadnienia transmedialności.

Zarówno badania, jak i oferowane kursy pozwalają także na ujęcie diachroniczne, należą do nich na przykład związki literatury z innymi dziedzinami sztuki lub nauki czy rozwój i ewolucja gatunków.

Pracownicy Zakładu opiekują się studenckimi kołami naukowymi i teatralnymi (The Cheerful Hamlets, The Fellowship of the Book).