Badania literaturoznawcze w Zakładzie Literatury Brytyjskiej

 

Aktualne pola badawcze i dydaktyczne:

 • Literatura i społeczeństwo średniowiecznej Anglii w czasach wojny stuletniej i czarnej śmierci (G. Chaucer, Poeta 'Gawaina', T. Malory, R. Henryson); mediewalizm (zwł. w twórczości J.R.R. Tolkiena); wybrane zagadnienia z teorii i metodologii literatury; badania queer; studia porównawcze nad wybranymi tekstami literatury brytyjskiej i polskiej (Barbara Kowalik).
 • Literatura i kultura średniowiecza i renesansu oraz kontynuacja tych tradycji w literaturze współczesnej, mediewalizm; romans rycerski i ballada ludowa; związki literatury z muzyką; współczesna literatura fantastyczna (Bartłomiej Błaszkiewicz).
 • Diachroniczne badania nad eposem angielskim; angielskie oratorium i opera barokowa; związki literatury ze średniowieczną sztuką wojenną (oblężenie); Literatura fantastyczna i jej dialog z tradycją literacką; J.R.R. Tolkien (Maria Błaszkiewicz).
 • Literatura i kultura renesansu, szekspirologia, semiotyka dramatu i teatru, przekład literacki, komparatystyka i recepcja literatury, humanistyka cyfrowa, modelowanie pamięci kulturowej, zespół badawczy Szekspir w kulturze (Anna Cetera-Włodarczyk).
 • Literatura i kultura renesansu, dramat elżbietański i poezja metafizyczna (Małgorzata Grzegorzewska). 
 • Poezja i dramat w wieku XVII; współczesny dramat brytyjski; filozofia języka i poglądy na temat retoryki w wieku XVII; teoria literatury w wieku XX i XXI; przekład literacki – zwłaszcza tłumaczenie poezji angielskiej na język polski (Klaudia Łączyńska).
 • Poezja angielska XVIII wieku, recepcja literatury XVIII i XIX wieku w Polsce, powieść angielska XVIII i XIX wieku (Lawrence Sterne, powieść gotycka, Jane Austen, Charles Dickens), twórczość poetycka i prozatorska Johna Henry Newmana Grażyna Bystydzieńska).
 • Polifonia i parodia w osiemnastowiecznej literaturze brytyjskiej; kolonializm i literatura w perspektywie postkolonialnej, hipokryzja jako temat w tekstach satyrycznych i powieści brytyjskiej; filozofia i literatura okresu oświecenia oraz ich krytyka. (Przemysław Uściński).
 • Poezja romantyczna i wiktoriańska; William Blake: poezja, miedzioryty, malarstwo; twórczość grupy Prerafaelitów, sztuka XIX wieku; obraz kobiety w literaturze i sztuce XIX wieku; pojmowanie płci w literaturze i kulturze; estetyzm fin de siècle (Małgorzata Łuczyńska-Hołdys).
 • Życie i twórczość Karola Dickensa, a w szczególności takie zagadnienia jak konwencje literackie w twórczości pisarza (powieść gotycka, sensacyjna, detektywistyczna, Bildungsroman, etc.), Dickens a imperium brytyjskie (imperializm, kolonializm, problematyka rasy, kolonialna trauma), typologia postaci kobiecych, twórczość Dickensa w adaptacji filmowej i teatralnej, rola intertekstualności w dziełach pisarza (Magdalena Pypeć).
 • Trauma wojny, przemoc wobec kobiet (gwałty wojenne), rytuały (miedzy/narodowego) upamiętniania  wojny w literaturze, filmie, fotografii. oraz symbolicznych przestrzeniach pamięci (pomniki wojenne); Etyczne oraz ideologiczne konteksty przedstawień Trzeciej Rzeszy w literaturze i filmie (Marzena Sokołowska-Paryż).
 • Proza brytyjska wieku XX i XXI wieku, postmodernizm, twórczość Angeli Carter, Jamesa Joyce’a,  J.G. Ballarda, literatura science fiction (seminaria i kursy z tego zakresu prowadzi w IA Dominika Oramus).

 


Zobacz też: