prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz


Zakład Literatury Brytyjskiej

profesor uczelni

Kierownik Zakładu Literatury Brytyjskiej

Pokój numer: 337

Telefon: +48 (22) 5531415

email: bblaszkiewicz@uw.edu.pl

  Dyżur: Lato 21/22
10.00-11.30
(337)
prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz

Przebieg kariery

Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2000.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2009.

Prof. UW , 2015


Zainteresowania

  • literatura średniowieczna i jej pochodne (w tym literatura fantasy);
  • aspekty formalne tradycyjnej poetyki;
  • związki między literaturą a muzyką - od średniowiecza do współczesności.


Wybrane publikacje

Książki

Błaszkiewicz, B. (Red.). (2014). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kowalik, B. (Red.). (2013). O What a Tangled Web: Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. (pierwsze. wyd.). Zurich and Jena: Walking Tree Publishers.

Krygier, M. i Sikorska, L. (Red.). (2013). Evur happie & glorious, ffor I hafe at will grete riches. . Peter Lang.

Rozdziały

Błaszkiewicz, B. (2017). On Christian Symbolism and Christian Allegory in Terry Pratchett's "Th Shepherd's Crown". W: M. Błaszkiewicz i Ł. Neubauer (Red.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (s. 183-200). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Błaszkiewicz, B. (2016). Dialog z przeszłością w wysokiej fantastyce. W: J. Godlewicz-Adamiec , P. Kociumbas i E. Michta (Red.). Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. T. 2. (s. 77-90). Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (2016). On the Theories of Life in the Works of J.R.R. Tolkien and G.R.R. Martin. W: Ł. Neubauer (Red.). Imaginary Creatures in Medieval and Modern Fantasy Literature. (s. 31 - 52). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Błaszkiewicz, B. (2015). On the Concept of Providence in George R.R. Martin’s "A Song of Ice and Fire" . W: S. Butler i Ł. Neubauer (Red.). The Music of Chance: Exploring the Principles of Cosmic Governance and Happenstance. (s. 111-120). Jastrzębie Zdrój: Black Unicorn.

Błaszkiewicz, B. i Godlewicz-Adamiec, J. (2015). Tajemniczy i fascynujący Merlin - czarodziej, nauczyciel, prorok, kochanek. W: E. Hendryk i E. Kamińska-Ossowska (Red.). U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych 3. (s. 87-114). Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.

Błaszkiewicz, B. (2015). Magic and Religion in the "Prose Merlin". W: R. Borysławski , A. Czarnowus i Ł. Neubauer (Red.). Marvels of Reading. Essays on Honour of prof. Andrzej Wicher. (s. 37-54). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Błaszkiewicz, B. (2014). On Some Representations of Mary Magdalene in Middle English Literature. W: M. Krygier i L. Sikorska (Red.). Evur happie & glorious, ffor I hafe at will gretre riches. (s. 89-99). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Błaszkiewicz, B. (2014). Alexander Pope's "January and May" as Imitation. W: G. Bystydzieńska i E. Harris (Red.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (s. 57-66). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Błaszkiewicz, B. (2014). George R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Narrative Conventions of the Interlaced Romance. W: B. Błaszkiewicz (Red.). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. (s. 15-48). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (2014). Preface. W: B. Błaszkiewicz (Red.). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. (s. 9-14). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (2014). The "Barbara Allen" Tradition in Bob Dylan's "In Scarlet Town". W: D. Babilas , A. Piskorska i P. Rutkowski (Red.). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. (s. 107-114). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Błaszkiewicz, B. (2014). On the Theories of Kingship in George R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire". W: J. Matyjaszczyk , P. Spyra i A. Wicher (Red.). Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. (s. 115-125). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Błaszkiewicz, B. (2014). On Some Sepresentations of Mary Magdalene in Middle English Literature. W: M. Krygier i L. Sikorska (Red.). Evur happie & glorious, ffor I hafe at will gretre riches. (s. 89-98). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Błaszkiewicz, B. (2013). Orality and Literacy in Middle-earth. W: B. Kowalik (Red.). O What a Tangled Web: Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. (s. 29-46). Zurich and Jena: Walking Tree Publishers.

Artykuły

Błaszkiewicz, B. (2016). On the motif of katabasis in the Work of J. R. R. Tolkien and George R. R. Martin. Kwartalnik Neofilologiczny, (s. 400 - 414).

Błaszkiewicz, B. (2016). Wyobrażenia królowej Mab w literaturze angiielskiej od Szekspira do Susanny Clarke. AIGLOS, 21, (s. 80 - 92).

Starsze publikacje znajdują się na pełnej liście PBN