prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz


Deparment of British Literature

associate professor

Head of the Department of British Literature

Room number: 2.243

Phone: +48 (22) 5531415

email: bblaszkiewicz@uw.edu.pl

  Office hours: summer semester 22/23
Tuesday -11.30 - 13.00
prof. ucz. dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz

Degrees

PhD., University of Warsaw, 2000

Assitant Professor, University of Warsaw, 2009


Research interests and projects

  • medieval  and Renaissance literature in its cultural context and its contemporary legacy (especially fantasy fiction)
  • formal aspects of traditional poetics, oral-formulaic literature
  • links between literature and music since the Middle Ages to the present
  • culture of the 1960s


Selected publications

Books

Godlewicz-Adamiec, J. , Kociumbas, P. & Michta, E. (Eds.). (2016). Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. T. 2. . Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (Ed.). (2014). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. . Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kowalik, B. (Ed.). (2013). O What a Tangled Web: Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. (pierwszeth ed.). Zurich and Jena: Walking Tree Publishers.

Krygier, M. & Sikorska, L. (Eds.). (2013). Evur happie & glorious, ffor I hafe at will grete riches. . Peter Lang.

Chapters

Błaszkiewicz, B. (2017). On Christian Symbolism and Christian Allegory in Terry Pratchett's "Th Shepherd's Crown". In M. Błaszkiewicz & Ł. Neubauer (Eds.). The light of life. Essays in Honour of Professor Barbara Kowalik. (pp. 183-200). Kraków: Wydawnictwo Libron.

Błaszkiewicz, B. (2016). On the Theories of Life in the Works of J.R.R. Tolkien and G.R.R. Martin. In Ł. Neubauer (Ed.). Imaginary Creatures in Medieval and Modern Fantasy Literature. (pp. 31 - 52). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Błaszkiewicz, B. (2016). Dialog z przeszłością w wysokiej fantastyce. In J. Godlewicz-Adamiec , P. Kociumbas & E. Michta (Eds.). Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją. T. 2. (pp. 77-90). Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (2015). On the Concept of Providence in George R.R. Martin’s "A Song of Ice and Fire" . In S. Butler & Ł. Neubauer (Eds.). The Music of Chance: Exploring the Principles of Cosmic Governance and Happenstance. (pp. 111-120). Jastrzębie Zdrój: Black Unicorn.

Błaszkiewicz, B. & Godlewicz-Adamiec, J. (2015). Tajemniczy i fascynujący Merlin - czarodziej, nauczyciel, prorok, kochanek. In E. Hendryk & E. Kamińska-Ossowska (Eds.). U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych 3. (pp. 87-114). Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski.

Błaszkiewicz, B. (2015). Magic and Religion in the "Prose Merlin". In R. Borysławski , A. Czarnowus & Ł. Neubauer (Eds.). Marvels of Reading. Essays on Honour of prof. Andrzej Wicher. (pp. 37-54). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Błaszkiewicz, B. (2014). On Some Representations of Mary Magdalene in Middle English Literature. In M. Krygier & L. Sikorska (Eds.). Evur happie & glorious, ffor I hafe at will gretre riches. (pp. 89-99). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Błaszkiewicz, B. (2014). Alexander Pope's "January and May" as Imitation. In G. Bystydzieńska & E. Harris (Eds.). From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 4. (pp. 57-66). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Brytyjskich.

Błaszkiewicz, B. (2014). George R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Narrative Conventions of the Interlaced Romance. In B. Błaszkiewicz (Ed.). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. (pp. 15-48). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (2014). Preface. In B. Błaszkiewicz (Ed.). George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and the Medieval Literary Tradition. (pp. 9-14). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Błaszkiewicz, B. (2014). The "Barbara Allen" Tradition in Bob Dylan's "In Scarlet Town". In D. Babilas , A. Piskorska & P. Rutkowski (Eds.). Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. (pp. 107-114). Warszawa: Instytut Anglistyki UW.

Błaszkiewicz, B. (2014). On the Theories of Kingship in George R. R. Martin's "A Song of Ice and Fire". In J. Matyjaszczyk , P. Spyra & A. Wicher (Eds.). Basic Categories of Fantastic Literature Revisited. (pp. 115-125). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Błaszkiewicz, B. (2014). On Some Sepresentations of Mary Magdalene in Middle English Literature. In M. Krygier & L. Sikorska (Eds.). Evur happie & glorious, ffor I hafe at will gretre riches. (pp. 89-98). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Błaszkiewicz, B. (2013). Orality and Literacy in Middle-earth. In B. Kowalik (Ed.). O What a Tangled Web: Tolkien and Medieval Literature. A View from Poland. (pp. 29-46). Zurich and Jena: Walking Tree Publishers.

Articles

Błaszkiewicz, B. (2016). On the motif of katabasis in the Work of J. R. R. Tolkien and George R. R. Martin. Kwartalnik Neofilologiczny, (pp. 400 - 414).

Błaszkiewicz, B. (2016). Wyobrażenia królowej Mab w literaturze angiielskiej od Szekspira do Susanny Clarke. AIGLOS, 21, (pp. 80 - 92).

Older publications can be found on the complete list in PBN